Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 62 to 81 of 985 < previous   next >
Title
Bactrocera oleae larva mikrobiyomunun moleküler karakterizasyonu
BAKIR TEREFİTALAT (Cu-TPA) METAL ORGANİK AĞ YAPISININ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
Baklagiller ve Bitkisel Kaynaklı Tarımsal Atıklar ve Yan Ürünlerinden Yüksek Kalitede Fonksiyonel Proteinler Üretilmesi
Bakteri ve mantar mikrobiyotalarının etkileşimlerinin Drosophila modelinde incelenmesi
Bakteride hem proteinlerinin üretiminin optimizasyonu
Bakteriler ile Metalik Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi
Bakteriyel Biofilm Oluşumu ve İnaktivasyonunu Etkileyen Çevresel Faktörler
Bakır Mineralinin Anemi Durumundaki Dengeleyici ve Düzeltici Etkisinin Moleküler ve Genetik Düzeyde İnsan Enterosit Hücre Modelinde Araştırılması
Bakır temelli organik ağ yapılarında (Cu-TPA) CO2 gazının difüzyonunun ölçülmesi
Baldaki Sahteciliğin ve Tağşişin Belirlenmesi İçin Kemometrik Veri Analizine Dayalı Basit ve Hızlı Moleküler Spektroskopik Metotların Geliştirilmesi
Baraj Yıkılması Sonucu Oluşan Taşkının Deneysel Ve Nümerik Metodlar İle Araştırılması--Gerçek Barajlara CBS Ortamında Uygulanması
Basınç-Duyarlı İnorganik Kolloidal Filmlerin Eldesi
Batı Anadolu’da Türk Dönemi Tarihi Yapılarda Kullanılmış Olan Harç ve Sıva Özelliklerinin Araştırılması
BAZI DOMATES HATLARININ TUZA TOLERANSLARININ ARAŞTIRILMASI, ANTİOKSİDANT DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ VE MOLEKÜLER GENETİK HARİTALANMASI.
Bazik Amino Asit İçeren Çift-Protonlanmış Peptit İyonlarının Gaz-Fazı Parçalanma Mekanizmalarının Kütle Spektrometresi Ile Çalışılması
Bazı Deniz Kaynaklı Streptomyces Türlerinin İkincil Metabolizmasının İndüklenmesi, ve Biyoaktif İkincil Metabolitlerin İzolasyonu ve Tanımlanması
Bazı Kültür ve yabani domates, biber ve patlıcan türlerinde antioksidant özelliği olan karakter için mevcut genetik varyasyonun tayin edilmesi ve bu karakterleri kontrol eden genlerin moleküller haritalanması
Beslenme yetersizliğine çözüm amaçlı fonksiyonel gıda geliştirme
Beta maritima bitkisinde tuz toleransında rol oynadığı düşünülen üç genin karakterizasyonu
Beta maritima Bitkisinde Tuz Toleransında Rol Oynadığı Düşünülen Üç Genin Karakterizasyonu