Browsing by Project

Showing results 611 to 630 of 1094 < previous   next >
Title
L(+) Laktik Asitinin Saflaştırılması
La1-xSrxCo1-yFeyO3-d Katot Malzemelerinin Oluşumu ve Elektrolit Altlıklarla Potansiyel Etkileşiminin IT-SOFC Uygulamaları için İncelenmesi
Lactobacillus Acidophilus’un Çoklu Emülsiyon Yöntemi ile Mikroenkapsülasyonu
Laktik Asit Bakterileri, Lisozim ve Laktoperoksidaz Kullanılarak Antimikrobiyal Özellik Taşıyan Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi, Plastik Ambalaj Materyallerine ve Çeşitli Gıdalara Uygulanması
Laktik Asit Bakterileri, Lisozim ve Laktoperoksidaz Kullanılarak Antimikrobiyal Özellik Taşıyan Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi, Plastik Ambalaj Materyallerine ve Çeşitli Gıdalara Uygulanması
Levy Süreçleriyle Modellenmiş Karmaşık Elektrik Güç Ağlarında Kararlılık Analizi, Kestirim ve Kontrol
Li+/Mg++ Ayrımında Kullanılabilecek Bir Nanofiltrasyon Membranının Geliştirilmesi
Lignoselülozik Biyokütleden Ksilooligosakkarit Üretimi İçin Derin Ötektik Çözücü Temelli Süreç Geliştirilmesi
Lignoselülozik Biyokütleden Ksilooligosakkarit Üretimi İçin Derin Ötektik Çözücü Temelli Süreç Geliştirilmesi
Lignoselülozik Biyokütleden Süksinik Asit Üretimi
Linear Olmayan Parabolik Differensiyel Denklemlerin Standard Olmayan Sonlu Fark Metodu ile Çözülmesi
Lipaz Aktivitesine Sahip, Soğuğa Adapte Olmuş Bir Bakteriden Lipaz Enzimi Kodlayan Geninin Klonlanarak Rekombinant Olarak Üretilmesi
Lipaz Aktivitesine Sahip, Soğuğa Adapte Olmuş Bir Bakteriden Lipaz Enzimi Kodlayan Geninin Klonlanarak Rekombinant Olarak Üretilmesi
Lipocalin 15 (LCN15) Geninin İnce Bağırsak Enterosit Hücrelerindeki Glikoz ve Yağ Metabolizmasındaki Fonksiyonel Rolünün Araştırılması
Lipozomal Doksorubisin (DOX) Üretimi
Lityum İyon Pillerinde Katot Olarak Kullanılma Olasılığı Bulunan V2O5 İnce Filmlerinin Yüksek Vakumda Mıknatıssal Saçtırma Yöntemi İle Üretilmesi
Lityum İyon Pillerinde LCO/LLZO Arayüzeyinin ZTO Bariyer Katmanla İyileştirilmesi için Detaylı XPS Analizi
Lizin ve Polietilenglikol Yapılı Gadolinyum Fonksiyonlandırılmış Yeni Nesil Paramanyetik Ajanların Sentezi, Karakterizasyonu ve Manyetik Levitasyon Yöntemiyle Hücre Kültüründe Kullanılması
Lizozim ve Iota-Karagenandan Katmanlı Depozisyon Yöntemi ile Yenilebilir Kaplama Elde Edilmesi ve Kaplamaların Yapısal Karakterizasyonu
Lizozomal Katepsin A Enziminin Vazoaktif Peptid Biyolojisindeki Rolü