Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 574 to 593 of 982 < previous   next >
Title
L(+) Laktik Asitinin Saflaştırılması
La1-xSrxCo1-yFeyO3-d Katot Malzemelerinin Oluşumu ve Elektrolit Altlıklarla Potansiyel Etkileşiminin IT-SOFC Uygulamaları için İncelenmesi
Lactobacillus acidophilus’un çoklu emülsiyon yöntemi ile mikroenkapsülasyonu
Laktik Asit Bakterileri, Lisozim ve Laktoperoksidaz Kullanılarak Antimikrobiyal Özellik Taşıyan Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi, Plastik Ambalaj Materyallerine ve Çeşitli Gıdalara Uygulanması
Lignoselülozik Biyokütleden Süksinik Asit Üretimi
Linear olmayan Parabolik Differensiyel denklemlerin Standard olmayan Sonlu Fark Metodu İle cozulmesi
Lipaz aktivitesine sahip, soğuğa adapte olmuş bir bakteriden lipaz enzimi kodlayan geninin klonlanarak rekombinant olarak üretilmesi.
Lipocalin 15 (LCN15) Geninin İnce Bağırsak Enterosit Hücrelerindeki Glikoz ve Yağ Metabolizmasındaki Fonksiyonel Rolünün Araştırılması
Lipozomal Doksorubisin (DOX) Üretimi
Lityum İyon Pillerinde Katot Olarak Kullanılma Olasılığı Bulunan V2O5 İnce Filmlerinin Yüksek Vakumda Mıknatıssal Saçtırma Yöntemi İle Üretilmesi
Lizin ve Polietilenglikol yapılı Gadolinyum fonksiyonlandırılmış yeni nesil paramanyetik ajanların sentezi, karakterizasyonu ve manyetik levitasyon yöntemiyle hücre kültüründe kullanılması
Lizozim ve Iota-karagenandan Katmanlı Depozisyon Yöntemi ile Yenilebilir Kaplama Elde Edilmesi ve Kaplamaların Yapısal Karakterizasyonu
Lizozomal Katepsin A Enziminin Vazoaktif Peptid Biyolojisindeki Rolü
Lizozomal Neu1 Sialidaz Enziminin Glikosifingolipid Metabolizmasındaki Biyolojik Rolünün Araştırılması
Lizozomal Neu1 Ve Neu4 Sialidazın Yağ Metabolizmasındaki Biyolojik Rolü: Lipidom Analizi
Lizozomal Neu4 Sialidaz Enziminin Sifingolipid Metabolizmasındaki Biyolojik Rolünün Üçlü Enzim Eksikliği Olan Tay-Sachs Hastalığı Fare Modellerinde Kütle Spektrometre Ve Görüntüleme Sistemi İle Araştırılması
Lizozomal Neu4 sialidazın etkileşime girdiği proteinlerin kütle spektrofotometrisi MS/MS ile belirlenmesi.
Luteolinin Philadelphia Kromozomu Pozitif Akut Lenfoblastik Lösemi (Ph+ All) İçin Terapötik Potansiyelinin ve Biyoaktif Sfingolipid Genlerinin Rolünün Belirlenmesi
Magnetic Behaviour of the Surface Layers of Nitrogen Implanted and Plasma Nitrided 316 Stainless Steel by Magnetic Force Microscopy (MFM)
Mahalle Parklarının Kullanımında Toplumsal Cinsiyete Dayalı Farklılıklar: Karşıyaka (İzmir) parkları örneği