Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10296
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDemirbüker Kavak, Dilektr
dc.contributor.authorYemenicioğlu, Ahmettr
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:38Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:38Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.issn1300-7009-
dc.identifier.issn2147-5881-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10296-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/193642-
dc.description.abstractOrta nemli meyveler, kurutulmuş meyvelerin rehidre edilmesiyle elde edilebilmektedirler. Kuru meyvelere kıyasla doğrudan tüketime daha uygun olan orta nemli meyveler, sanayide unlu mamüller, süt ürünleri, şekerlemeler kullanılabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı orta nemli hale getirilmiş incirlerin 3 aylık depolama süresi sonucunda mikrobiyal stabilitelerinin ve dokuda yumuşamaya neden olan pektin metil esteraz enzimi (PME) aktivitelerinin kıyaslanmasıdır. Bu amaçla kuru incirler 30°C ve 80°C'de suyla %30 nem içeriğine ulaşana kadar rehidre edilmişlerdir. Rehidre edilmiş örnekler, 3 ay süreyle +4°C'de depolanmışlardır. Depolama süresi sonunda toplam canlı sayımı sonuçlarına göre 30°C kontrol örnekleri ile 80°C'de rehidre edilmiş örnekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Depolama süresi sonucunda PME aktivitesi, kontrol örnekleri için 24.1 ?mol COOH dk-1g-1 iken, 80°C'de rehidre edilmiş orta nemli incirlerde 17.4 ?mol COOH dk-1g-1bulunmuştur. Sonuç olarak incirleri orta nemli hale getirmek için 80°C'de gerçekleşen rehidrasyon işlemi, depolama sonrası mikrobiyal yükü belirgin şekilde etkilememesine karşın, yumuşamaya neden olan PME aktivitesini 30°C'de rehidre edilmiş kontrol örneklerine kıyasla %28 oranında azaltmaktadır.en_US
dc.description.abstractIntermediate moisture fruits can be obtained by rehydrating dried fruits. Intermediate moisture fruits are suitable for direct consumption compared to dry fruits and can be directly used in the production of various products such as bakery products, dairy products and candies. Aim of this study is to compare the pectin methyl esterase (PME) activity of intermediate moisture figs which causes softening of the texture and to compare their microbial stability after 3 months storage period. For this purpose, dried figs were rehydrated in 30 and 80° C water until they reach 30% moisture content. Rehydrated samples were stored for 3 months at +4°C. Results showed that there was no statistically significant difference between the control samples and the samples rehydrated at 80°C according to the total viable counts. At the end of the storage period, results of residual PME activity in control samples was 24.1 ?mol COOH min-1g-1, while it was found 17.4 ?mol COOH min-1g-1 in samples rehydrated at 80°C. As a result rehydration conducted at 80°C provided 28% reduction in PME activity compared to the control samples rehydrated at 30°C, although it did not affect the microbial load significantly after storage.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİncir-
dc.subjectRehidrasyon-
dc.subjectPektin metil esteraz-
dc.titleOrta nemli incirlerde depolama sonrasında pektin metil esteraz aktivitesi değişimien_US
dc.title.alternativePectin methyl esterase activity change in intermediate moisture sun-dried figs after storageen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorYemenicioğlu, Ahmettr
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Food Engineeringen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.startpage386en_US
dc.identifier.endpage389en_US
dc.identifier.wosWOS:000443160000001en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr
dc.identifier.trdizinid193642en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept03.08. Department of Food Engineering-
crisitem.author.dept03.08. Department of Food Engineering-
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
Orta Nemli incirler.pdf717.7 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on May 24, 2024

Page view(s)

392
checked on May 27, 2024

Download(s)

120
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.