Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10312
Title: Pterigynandrum filiforme Hedw. türünün antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of antimicrobial activity of Pterigynandrum filiforme Hedw.
Authors: Yetgin, Ali
Şenturan, Merve
Benek, Atakan
Efe, Ebru
Canlı, Kerem
Keywords: Pterigynandrum filiforme
Antimikrobiyal aktivite
Etanol ekstrakt
Issue Date: 2017
Publisher: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Abstract: Pterigynandrum filiforme Hedw. Orta Avrupa ve Anadolu’nun dağlık alanlarında orman altlarında yaşayan bir karayosunu türüdür. Yayılış alanı geniş olduğu için bulunması kolaydır. Antimikrobiyal çalışmaların amacı dünya üzerinde enfeksiyon hastalıklarına sebep olan mikroorganizmaların etkilerini yok edebilen maddelerin bulunmasıdır. Yapılan antimikrobiyal aktivite çalışmasıyla P. filiforme’nin 17 bakteri ve 1 maya türü üzerindeki etkisi analiz edildi. Etanol ekstraksiyon yöntemi ile 0.27 ve 0.93 mg örnekler hazırlandı ve disk difüzyon yöntemi ile geniş spektrumlu antimikrobiyal analizi yapıldı. P. filiforme karayosununun antimikrobiyal potansiyeli konusunda literatürde herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. P. filiforme örnekleri ile çalışılan bakterilerde antimikrobiyal etki belirlenmiştir. Bunlar gram pozitif bakteriler olan S. aureus, B. subtilis, L. monocytogenes ve E. faecalis; gram negatif bakteriler olan K. pneumoniae ve S. enteritidis olmaktadır.
Pterigynandrum filiforme Hedw. is a moss species living in the forests of Central Europe and Anatolia. It is a wide spreading moss. The aim of the antimicrobial studies are discovering new substances which reduce effects of infectious. The antimicrobial activity effect of P. filiforme against 17 bacteria and 1 fungus species was analyzed in this study. 0.27 and 0.93 mg samples were prepared by ethanol extraction method and wide spectrum antimicrobial analysis was performed by disk diffusion method. There is no research in the literature regarding the antimicrobial potential of P. filiforme. Antimicrobial activity was determined in the bacteria treated with P. filiforme samples. These include gram-positive bacteria S. aureus, B. subtilis, L. monocytogenes and E. faecalis; gramnegative bacteria K. pneumoniae and S. enteritidis.
URI: https://hdl.handle.net/10312
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/316233
ISSN: 2149-5920
2458-8474
Appears in Collections:Bioengineering / Biyomühendislik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
99871e5c-780a-4f7e-a56e-6a9f8b99599b.pdf662.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

88
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.