Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10316
Title: Casting the swarms problem in the ensembles context
Other Titles: Sürüler probleminin topluluk bağlamı açısından modellenmesi
Authors: Kok, Çağatay
Çellek, Seven Burçin
Koşun, Çağlar
Özdemir, Serhan
Keywords: Swarm modeling
Statistical physics
Ensembles
Issue Date: 2016
Publisher: Çukurova Üniversitesi
Abstract: Sürü robotları yüzlerce farklı şekilde modellenmiştir. Kalabalık olmaları sürülerin bir özelliğidir. Sayılamayacak kadar çok sayıya ulaştıklarında, termo-istatiksel mekanik devreye girebilir. Yazarlar bu avantajı kullanarak sürü robotları için evrensel istatistik oluşturmak istediler. Üç temel topluluk açıklandı ve formüle edildi. Sürüler izole edildiklerinde mikrokanonik uyum ortama hakim olurken, ortama av veya avcı girişi olur ise, duruma bağlı olarak değişimler gözlemlenir. Bu yüzden formulasyonlar ve geçişler şarta bağlıdır. Son olarak gözlemlenen olasılıklar tartışıldı
Robotic swarms have been modeled in a myriad of ways. One property of the swarms is their multitude. As their numbers increase to uncountable numbers, the thermostatistical mechanics may come into play. Authors took advantage of this fact so as to generate global statistics for the swarm. Three distinct ensembles are explained and formulated. When isolated, the swarms behave as if microcanonical ensemble reigns. But when a predator or a prey appears, transitions are observed depending on the conditions. Therefore, both the formulations and the transitions are all contingent. Finally, observed probabilities were discussed
URI: https://hdl.handle.net/10316
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/218861
ISSN: 1019-1011
Appears in Collections:City and Regional Planning / Şehir ve Bölge Planlama
Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.21605-cukurovaummfd.316778-307749.pdf602.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

248
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

22
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.