Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10338
Title: Küçük ve mikro ölçekli enerji yatırımı için hibrit enerji modeli
Other Titles: Hybrid energy model for small and micro scale energy investments
Authors: Yıldız, Mustafa
Bingöl, Ferhat
Keywords: Hibrit enerji
Güneş enerjisi
Rüzgar enerjisi
Issue Date: 2019
Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Abstract: Türkiye çatı üstü güneş ve küçük ölçekli rüzgâr türbinleri gibi farklı olasılıklarda yeni düzenlemelere 2017 yılında gitmiştir. Her iki teknoloji için de ayrı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen henüz hibrit sistem değerlendirme metodolojisi ve sonuçları ülke çapında yaygın değildir. Bu çalışma, verilen tesis alanın mikro ölçekli rüzgâr ve güneş esaslı toplam enerji kapasitesine göre iki kaynaktan üretilen enerjiyi azami noktaya ulaştırmak için önerilmiş, Hibrit Optimizasyon Aracı (Hybrid Otpimization Tool)-HOT-olarak isimlendirilmiş bir model içerir. Son kullanıcının basit aylık bilgileri girerek yıllık üretim tahmini yapmasına olanak verir. Modelin karşılaştırılması yaygınca kullanılan ve ticari yazılım HOMER ile yapılmıştır. Sonuçta yapılan tahminlerin mikro sistemlerin ekonomik modelini tehlikeye atmayacak belirsizlikte çalışarak fizibilite çalışmalarında ön-analiz için kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Turkey has announced the new regulations regarding roof-top solar and small-scale wind turbines in 2017. Although there are different studies conducted for both technologies, there is not a clear methodology to assess hybrid energy systems. This study includes a calculation model, named as Hybrid Optimization Tool abbreviated as HOT, proposed to get maximum amount of energy produced by micro scale wind-solar hybrid energy system, based on the total installed capacity of these two resources for the specified location. It provides the end user to estimate annual energy production via simple inputs. It has been compared with well-known commercial software; HOMER. As a result, it has been found that the model is able to predict results which can be used for the pre-analysis stage on the feasibility studies of micro scale hybrid systems, working with acceptable uncertainties which do not endanger the economic model.
URI: https://doi.org/10.5505/pajes.2018.60329
https://hdl.handle.net/11147/10338
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/306334
ISSN: 1300-7009
2147-5881
Appears in Collections:Energy Systems Engineering / Enerji Sistemleri Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
390dda16-719b-4dd3-a99f-59d694652bc8.pdf643.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

2
checked on Mar 18, 2023

Page view(s)

70,864
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

102
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.