Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10341
Title: Tipleri yeniden düşünmek: Mimari tasarım stüdyoları İçin tip odaklı bir pedagoji önerisi
Other Titles: Rethinking types: A proposal for a pedagogy in architectural design studios
Authors: Kasalı, Altuğ
Keywords: Tasarım stüdyosu
Mimarlık
Issue Date: 2020
Publisher: Yıldız Teknik Üniversitesi
Abstract: Mimarlık disiplini içinde farklı zaman dilimlerinde tekrarlanan bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkan tip ve tipoloji kavramları makalenin ana konusunu oluşturur. Tasarım süreçlerine dair analitik bir kavram olarak tanımlanabilecek tip için çeşitli tanımlar bulunsa da, tasarımcıların tipleri nasıl araçsal hale getirip kullandığı farklılıklar gösterir. Bu makalede öncelikle tip üzerine birikmiş literatüre dair kısa bir döküm sunulacaktır. Ardından, farklı dönemlerde tipleri tasarım uygulamaları içerisinde ana eksene alan mimarların işlerinden bahsedilecektir. Kuram ve uygulama yaklaşımları üzerinden gidilerek, tipleri tasarım süreçleri içerisinde ana eksene alan bir tasarım stüdyosu pedagojisinin ana hatlarına yer verilecektir. Son olarak, tiplerin tasarım süreçlerindeki rolü üzerine kısa bir değerlendirme sunulacaktır.
Typology -as an analytical concept to inform our understanding of design- has been a recurring theme in architecture. While there are several canonical sources to conceptualize the idea of type, how designers frame the term and instrumentalize it varies significantly. The paper initially provides a quick account of the trajectory of typological approaches, particularly in architecture, and provides a range of formulations offered by both theoreticians and practitioners. Then, a range of cases –involving both historic and contemporary practices- will be elaborated to demonstrate how the notion of type is manifested in the work of key designers. Building up on the diverse formulations of type in existing literature, the paper offers an instrumental conceptualization of type in the context of design studio pedagogy
URI: https://doi.org/10.14744/MEGARON.2019.55822
https://hdl.handle.net/11147/10341
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/362081
ISSN: 1305-5798
1309-6915
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
a3c60635-6504-4214-8a85-14ca70b530c5.pdf557.87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

24
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.