Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10357
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKaramanoğlu, Yılmaz-
dc.contributor.authorMobedi, Moghtada-
dc.contributor.authorErtöz, A. Özden-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:34:09Z-
dc.date.available2021-01-24T18:34:09Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.issn1300-3399-
dc.identifier.issn2667-7555-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10357-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/55108-
dc.description.abstractBilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler ve sağladığı kolaylıklar, ürün tasarım ve geliştirilmesinde yönelik hazırlanan bilgisayar yazılımların kullanılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (Computational Fluid Dynamics-CFD) yazılımları ise özellikle akışkan ve ısı transferi ile ilgili olan ürünlerin analizlerinin yapılmasına ve performansının sınanmasında kullanılmaktadır. Bu programlar kullanılarak, süreklilik, momentum ve enerji denklemleri bilgisayar ortamında sayısal olarak çözülmekte, sıcaklık ve akış ile ilgili verilere ulaşılmakta ve değişik parametrelerin dağılımlarının (örneğin hız, basınç, sıcaklık ve benzeri parametrelerin dağılımlarının) elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu makalede, pompa tasarımı ve tasarlanan pompanın denetlenmesinde hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin kullanılması ele alınmıştır. Pompa tasarımı safhasında, tasarımcıların en çok merak ettiği konu, tasarlanan pompadaki akışın formu ve akış ile ilgili veri (debi, basınç, tork, verim) değerleridir. Bu makalede, pompalardaki akış için geçerli olan süreklilik, momentum, türbülans denklemleri ve sınır koşulları ile ilgili özet bilgiler verilmekte, çözüm yöntemleri ve doğru çözümler elde edilebilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine durulmaktadır. Çözüm ağının oluşturulması, çözümün elde edilmesi safhasında karşılaşılan zorluklar ve edinilen tecrübeler aktarılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTMMOB Makina Mühendisleri Odasıen_US
dc.relation.ispartofTesisat Mühendisliğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHesaplamalı akışkanlar dinamiği-
dc.subjectPompa deneyi-
dc.subjectPompa kanadı-
dc.titlePompa tasarımının geliştirilmesinde hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin kullanılmasıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorMobedi, Moghtada-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Mechanical Engineeringen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue91en_US
dc.identifier.startpage46 - 55en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid55108en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept03.10. Department of Mechanical Engineering-
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
ba3af5d7b2790e7_ek.pdf292.5 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

270
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

136
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.