Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10357
Title: Pompa tasarımının geliştirilmesinde hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin kullanılması
Authors: Karamanoğlu, Yılmaz
Mobedi, Moghtada
Ertöz, A. Özden
Keywords: Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
Pompa deneyi
Pompa kanadı
Issue Date: 2006
Publisher: TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Abstract: Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler ve sağladığı kolaylıklar, ürün tasarım ve geliştirilmesinde yönelik hazırlanan bilgisayar yazılımların kullanılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (Computational Fluid Dynamics-CFD) yazılımları ise özellikle akışkan ve ısı transferi ile ilgili olan ürünlerin analizlerinin yapılmasına ve performansının sınanmasında kullanılmaktadır. Bu programlar kullanılarak, süreklilik, momentum ve enerji denklemleri bilgisayar ortamında sayısal olarak çözülmekte, sıcaklık ve akış ile ilgili verilere ulaşılmakta ve değişik parametrelerin dağılımlarının (örneğin hız, basınç, sıcaklık ve benzeri parametrelerin dağılımlarının) elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu makalede, pompa tasarımı ve tasarlanan pompanın denetlenmesinde hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin kullanılması ele alınmıştır. Pompa tasarımı safhasında, tasarımcıların en çok merak ettiği konu, tasarlanan pompadaki akışın formu ve akış ile ilgili veri (debi, basınç, tork, verim) değerleridir. Bu makalede, pompalardaki akış için geçerli olan süreklilik, momentum, türbülans denklemleri ve sınır koşulları ile ilgili özet bilgiler verilmekte, çözüm yöntemleri ve doğru çözümler elde edilebilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine durulmaktadır. Çözüm ağının oluşturulması, çözümün elde edilmesi safhasında karşılaşılan zorluklar ve edinilen tecrübeler aktarılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/10357
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/55108
ISSN: 1300-3399
2667-7555
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
ba3af5d7b2790e7_ek.pdf292.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

276
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

142
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.