Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10365
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorOkkan, Umut-
dc.contributor.authorKırdemir, Umut-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:34:13Z-
dc.date.available2021-01-24T18:34:13Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn2528-9640-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10365-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/352058-
dc.description.abstractSunulan çalışmada, aylık yağış-akış ilişkisini tanımlamak amacıyla Budyko yaklaşımına dayanan bir su bütçesi modeli kullanılmıştır. Önerilen beş parametreli model girdi olarak sadece aylık ortalama yağış ve potansiyel evapotranspirasyon verilerine ihtiyaç duymaktadır. Çalışma sahası Gediz Havzası'ndaki Nif Çayı'nı kapsamaktadır. Model parçacık sürü optimizasyonu algoritması (PSO) ile kalibre edilmiştir. PSO ile kalibre edilen modelin performansını sınamak maksadıyla istatistiksel ölçütler değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, su bütçesi modelinin aylık akış serilerini modellemede başarılı olduğunu göstermiştiren_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofDoğal Afetler ve Çevre Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSu bütçesi modeli-
dc.subjectBudyko yaklaşımı-
dc.titleBudyko yaklaşımına dayanan bir su bütçesi modeli ve parçacık sürü optimizasyonu algoritması ile kalibrasyonuen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorKırdemir, Umut-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage01.Octen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid352058en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
d8dc676c-7fa6-49d8-b509-ce5f1f8e76ee.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

24
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.