Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10365
Title: Budyko yaklaşımına dayanan bir su bütçesi modeli ve parçacık sürü optimizasyonu algoritması ile kalibrasyonu
Authors: Okkan, Umut
Kırdemir, Umut
Keywords: Su bütçesi modeli
Budyko yaklaşımı
Issue Date: 2016
Publisher: Artvin Çoruh Üniversitesi
Abstract: Sunulan çalışmada, aylık yağış-akış ilişkisini tanımlamak amacıyla Budyko yaklaşımına dayanan bir su bütçesi modeli kullanılmıştır. Önerilen beş parametreli model girdi olarak sadece aylık ortalama yağış ve potansiyel evapotranspirasyon verilerine ihtiyaç duymaktadır. Çalışma sahası Gediz Havzası'ndaki Nif Çayı'nı kapsamaktadır. Model parçacık sürü optimizasyonu algoritması (PSO) ile kalibre edilmiştir. PSO ile kalibre edilen modelin performansını sınamak maksadıyla istatistiksel ölçütler değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, su bütçesi modelinin aylık akış serilerini modellemede başarılı olduğunu göstermiştir
URI: https://hdl.handle.net/10365
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/352058
ISSN: 2528-9640
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
d8dc676c-7fa6-49d8-b509-ce5f1f8e76ee.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

24
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.