Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10515
Title: Oluklu alüminyum sandviç panellerde kor yüksekliğinin enerji sönümleme kapasitesine olan etkisi
Other Titles: The effect of core height on energy absorbing capacity in aluminum corrugated sandwich panels
Authors: Kılıçaslan, Cenk
Güden, Mustafa
Keywords: Simulation
Sandwich
Core
Impact
Issue Date: 2020
Publisher: Gazi Üniversitesi
Abstract: In this study, energy absorbing capacity of brazed and polyurethane adhesively bonded corrugated aluminum sandwich panels were investigated. In sandwich panels, Al 1050 H14 trapezoidal zig-zag corrugated cores and face and interlayer sheets were used. Each sandwich panel has core orientation of 0 degrees/0 degrees or 0 degrees/90 degrees. The cores used in these panels were smaller, core height is about 3 mm, in contrast to conventional sandwich cores. Impact tests were conducted at 3 and 6 m/s with spherical projectors. Adhesively bonded sandwich panels were also tested at 6 m/s with flat and conical projectors. Numerical models were prepared in LSDYNA to investigated the deformation behavior of cores. Panels tested with flat and conical projectors experienced complete perforation and absorbed more energy at configuration of 0 degrees/0 degrees core orientation. However, panels tested with spherical projectors were not perforated and they absorbed more energy at configuration of 0 degrees/90 degrees core orientation. Energy absorbing capacity of the panels were also compared to the panels having 9 mm height corrugated cores. The results showed that effective collapsing length was seen to increase due to increase in core height and impact energy distributed the whole panel surface more homogenous manner.
Bu çalışmada, sert lehim ve poliüretan ile birleştirilmiş oluklu kora sahip alüminyum sandviç yapıların enerjisönümleme kapasiteleri incelenmiştir. Sandviç yapılarda kor olarak yamuk ikizkenar şeklinde zikzak 1050H14 Al alaşımından yapılmış olan oluklu katmanlar ile yüz ve ara plakalar kullanılmıştır. Her bir sandviçpanel, 0°/0° veya 0°/90° kor oryantasyonuna sahiptir. Çalışmada kullanılan oluklu korlar geleneksel oluklukorlara kıyasla daha küçüktür ve 3 mm yüksekliğe sahiptir. Darbe testleri 3 ve 6 m/s hızlarında küreselprojektörler ile gerçekleştirilmiştir. Poliüretan ile birleştirilmiş sandviç yapıların bir kısmı ayrıca 6 m/s darbehızında düz ve konik projektörler ile test edilmiştir. Oluklu korların deformasyon tipinin belirlenmesiamacıyla deneyin nümerik simülasyonu LS-DYNA programı ile oluşturulmuştur. Düz ve konik projektörlerile test edilen paneller tamamen delinmiştir ve 0°/0° kor oryantasyonunda daha çok enerji sönümlemiştir.Küresel projektörler ile test edilen paneller ise delinmemiştir ve enerji sönümleme değerleri 0°/90° kororyantasyonunda daha yüksektir. Panellerin enerji sönümleme kapasiteleri aynı şekle sahip ancak 9 mmyüksekliğindeki oluklu korlu sandviç paneller ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda kor yüksekliğininartması ile efektif ezilme uzunluğunun arttığı ve darbe enerjisinin panele daha homojen olarak dağıtıldığıgörülmüştür.
URI: https://doi.org/10.17341/gazimmfd.639834
https://hdl.handle.net/11147/10515
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/389995
ISSN: 1300-1884
1304-4915
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

2
checked on Feb 16, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Feb 17, 2024

Page view(s)

1,678
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

16
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.