Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10962
Title: Anti-reflective and optical transparent coatings for thin film solar cells and glasses
Other Titles: İnce film güneş hücreleri ve camlar için yansıtmasız ve optik geçirgen kaplamalar
Authors: Özyüzer, Lütfi
Kamolov, Shukrullo
Keywords: Thin films
Solar cells
Coatings
Issue Date: Jul-2020
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Kamolov, S. (2020). Anti-reflective and optical transparent coatings for thin film solar cells and glasses. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Antireflective coatings in some implementation necessary for the decreasing surface reflection, but in some applications also for increasing transmittance. Incident radiation on the surface of the optical material is divided into transmitted, reflected, scattered, and absorbed proportions, and the proportion of current energy that deployed among them is defined by RI (refraction indices). Solar panels made from crystalline or polycrystalline silicon, but another type of solar panel is a thin-film solar panel. Thin-film technology has several advantages, such as low material consumption, which leads to cost savings to production, the ability to absorb diffused solar radiation, a relatively high efficiency (up to 20%), long service life (efficiency decreases by 10-15% of the initial efficiency). For all types of photovoltaic devices, energy loss is an important issue. Single-layer and two-layer antireflection coatings with a low refractive index, coated and uncoated (SiO2) thin-film with the sol-gel method were prepared and compared in terms of performance and continuity. The photocatalytic performance of (SiO2) thin films in 1, 2, 3, 4, 5 and 24 hours was defined with methylene blue dye solution (20 mL) under UV source and was illuminated by it. The I-V characteristics curve of solar cells for small and large area was learned and increasing efficiency was observed. Adhesion tests in this study was applied by tape tests on substrates of glass. As a result, the field tests of small and large area glasses coated solar panels were realized, the low reflectance and high efficiency were obtained.
Yansıtıcı kaplamalar bazı uygulamalarda yuzu yansıma azalan camlar için gerekli olmakla birlikte, bazı uygulamalarda geçirgenliği arttırmak için de gereklidir. Optik malzemenin yüzeyindeki radyasyon iletilen, yansıtılan, dağıtılan ve emilim oranlarına bölünür ve aralarında dağıtılan mevcut enerjinin oranı RI (kırılma indeksleri) ile tanımlanır. Güneş panelleri kristal veya polikristalin silikondan yapılır, ancak başka bir güneş paneli tipi ise ince filmli güneş panelidir. İnce film teknolojisinin düşük malzeme tüketimi, yayılan güneş radyasyonunu emme yeteneği, nispeten yüksek verimlilik (% 20'ye kadar) ve uzun hizmet ömrü (verimlilik, ilk verimliliğin% 10-15'i kadar azalır) gibi çeşitli avantajları vardır, bu nedenle ciddi bir maliyet tasarrufu sağlanmaktadır. Tüm fotovoltaik cihazlar için enerji kaybı önemli bir konudur. Sol-jel yöntemi ile kaplanmış ve kaplanmamış (SiO2) ince film, düşük kırılma indeksine sahip tek katmanlı ve iki kamala yansıma önleyici kaplamalar hairtails, performans ve süreklilik açısından karşılaştırılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 24 saatteki SiO2 ince filmlerinin fotokatalitik performansı, UV kaynağı altında aydınlatıldı ve metilen mavisi boya çözeltisi (20 mL) ile belirlendi. Küçük ve büyük alanlar için güneş pillerinin I-V karakteristik eğrisi öğrenildi ve verimliliğin arttığı gözlemlendi. Bu çalışmada yapışma testleri, cam yüzeyler üzerinde bant ile uygulanmıştır. Sonuç olarak, küçük ve geniş boyutlu cam kaplamalı güneş panellerinin saha testleri gerçekleştirilmiş, düşük yansıtma ve yüksek verim elde edilmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Energy Systems Engineering, Izmir, 2020
Includes bibliographical references (leaves: 57-61)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/10962
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10352244.pdf3.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.