Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11155
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAkdoğan, Yaşaren_US
dc.contributor.advisorEmrullahoğlu, Mustafaen_US
dc.contributor.authorYıldız, Remziyeen_US
dc.date.accessioned2021-11-05T08:13:33Z-
dc.date.available2021-11-05T08:13:33Z-
dc.date.issued2021-06en_US
dc.identifier.citationYıldız, R. (2021). Studying dopa adhesion on polystyrene under water. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11155-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Materials Science and Engineering, Izmir, 2021en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 52-57)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractMussels wet adhesive performance has been arousing curiosity for a long time. It is found that 3,4-dihydroxyphenylalanine (DOPA) is responsible for adhesive properties of mussels. Despite a large body of research characterizing the interactions DOPA with hydrophilic surfaces, relatively few works have addressed the mechanism of interactions with hydrophobic surfaces. The benzene ring of DOPA is the main attributor to the adhesion on hydrophobic polystyrene (PS) surface. However, here we showed that two hydroxyl groups of catechol have also effects on wet adhesion. We studied wet adhesive properties of DOPA, tyrosine and phenylalanine functionalized PEG polymers, PEG-(N-Boc-L-DOPA)4, PEG-(N-Boc-L-Tyrosine)4, PEG-(N-Boc-L-Phenylalanine)4, on spin labeled PS nanobeads (SL-PS) by electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy. Surface coverage ratio of SL-PS upon additions of PEG-(N-Boc-L-DOPA)4, PEG-(N-Boc-L-Tyrosine)4 and PEG-(N-Boc-L-Phenylalanine)4 showed that SL-PS was covered with 70%, 50% and 0%, respectively. This showed that spontaneous wet adhesion on PS increases with the number of amino acids hydroxyl groups. This is also supported with the density functional theory (DFT) energy calculations and ab-initio molecular dynamics (AIMD) simulations. In water, interactions between water molecules and hydroxyl groups on the catechol induce catechol adhesion via π-π stacking between the catechol and double styrene rings which were already tilted out with water.en_US
dc.description.abstractMidyenin ıslak yapışkanlık performansı uzun zamandır merak uyandırmaktadır. Midyelerin yapışkan özelliklerinden 3,4-dihidroksifenilalaninin (DOPA) sorumlu olduğu bulunmuştur. DOPA'nın hidrofilik yüzeylerle etkileşimlerini karakterize eden araştırmalar bulunmasına rağmen, nispeten az sayıda çalışma hidrofobik yüzeylerle olan etkileşim mekanizmasına değinmiştir. DOPA'nın benzen halkası, hidrofobik polistiren (PS) yüzey üzerindeki yapışmaya ana katkı sağlar. Bununla birlikte, burada iki hidroksil katekol grubunun da ıslak yapışma üzerinde etkileri olduğunu gösterdik. Elektron paramanyetik rezonans (EPR) spektroskopisi ile spin etiketli PS nano tanecik (SL-PS) üzerinde DOPA, tirozin ve fenilalanin ile işlevselleştirilmiş PEG polimerlerinin, PEG-(N-Boc-L-DOPA)4, PEG-(N-Boc-L-Tirozin)4, PEG-(N-Boc-L-Fenilalanin)4, ıslak yapışkan özelliklerini inceledik. PEG-(N-Boc-L-DOPA)4, PEG-(N-Boc-L-Tirozin)4 ve PEG-(N-Boc-L-Fenilalanin)4 eklenmesi ile SL-PS'nin yüzey kaplanma oranı sırasıyla %70, %50 ve %0 olarak bulunmuştur. Bu, PS üzerindeki kendiliğinden gerçekleşen ıslak yapışmanın amino asit hidroksil gruplarının sayısı ile arttığını göstermiştir. Elde edilen sonuçlar yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) enerji hesaplamaları ve ab-initio moleküler dinamik (AIMD) simülasyonları ile de desteklenmiştir. Su içerisinde, su molekülleri ve katekol üzerindeki hidroksil grupları arasındaki etkileşimler, katekol ve halihazırda suyla eğilmiş olan çift stiren halkaları arasındaki π-π yığılması yoluyla katekol yapışmasına neden olmaktadır.en_US
dc.format.extentxi, 64 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.relationSu içerisinde DOPA'nın polistiren yüzeyine olan yapışkanlığının anlaşılmasıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDOPAen_US
dc.subjectPolystyreneen_US
dc.subjectMussel foot proteinsen_US
dc.subjectHydroxyl groupsen_US
dc.titleStudying dopa adhesion on polystyrene under wateren_US
dc.title.alternativeDopa'nın su içerisinde polistirene yapışma çalışmasıen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Materials Science and Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.relation.grantno118Z552en_US
item.languageiso639-1en-
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
crisitem.author.dept01. Izmir Institute of Technology-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10406948.pdfMaster Thesis5.45 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

262
checked on Jun 17, 2024

Download(s)

192
checked on Jun 17, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.