Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11155
Title: Studying dopa adhesion on polystyrene under water
Other Titles: Dopa'nın su içerisinde polistirene yapışma çalışması
Authors: Yıldız, Remziye
Advisors: Akdoğan, Yaşar
Emrullahoğlu, Mustafa
Keywords: DOPA
Polystyrene
Mussel foot proteins
Hydroxyl groups
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Yıldız, R. (2021). Studying dopa adhesion on polystyrene under water. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Mussels wet adhesive performance has been arousing curiosity for a long time. It is found that 3,4-dihydroxyphenylalanine (DOPA) is responsible for adhesive properties of mussels. Despite a large body of research characterizing the interactions DOPA with hydrophilic surfaces, relatively few works have addressed the mechanism of interactions with hydrophobic surfaces. The benzene ring of DOPA is the main attributor to the adhesion on hydrophobic polystyrene (PS) surface. However, here we showed that two hydroxyl groups of catechol have also effects on wet adhesion. We studied wet adhesive properties of DOPA, tyrosine and phenylalanine functionalized PEG polymers, PEG-(N-Boc-L-DOPA)4, PEG-(N-Boc-L-Tyrosine)4, PEG-(N-Boc-L-Phenylalanine)4, on spin labeled PS nanobeads (SL-PS) by electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy. Surface coverage ratio of SL-PS upon additions of PEG-(N-Boc-L-DOPA)4, PEG-(N-Boc-L-Tyrosine)4 and PEG-(N-Boc-L-Phenylalanine)4 showed that SL-PS was covered with 70%, 50% and 0%, respectively. This showed that spontaneous wet adhesion on PS increases with the number of amino acids hydroxyl groups. This is also supported with the density functional theory (DFT) energy calculations and ab-initio molecular dynamics (AIMD) simulations. In water, interactions between water molecules and hydroxyl groups on the catechol induce catechol adhesion via π-π stacking between the catechol and double styrene rings which were already tilted out with water.
Midyenin ıslak yapışkanlık performansı uzun zamandır merak uyandırmaktadır. Midyelerin yapışkan özelliklerinden 3,4-dihidroksifenilalaninin (DOPA) sorumlu olduğu bulunmuştur. DOPA'nın hidrofilik yüzeylerle etkileşimlerini karakterize eden araştırmalar bulunmasına rağmen, nispeten az sayıda çalışma hidrofobik yüzeylerle olan etkileşim mekanizmasına değinmiştir. DOPA'nın benzen halkası, hidrofobik polistiren (PS) yüzey üzerindeki yapışmaya ana katkı sağlar. Bununla birlikte, burada iki hidroksil katekol grubunun da ıslak yapışma üzerinde etkileri olduğunu gösterdik. Elektron paramanyetik rezonans (EPR) spektroskopisi ile spin etiketli PS nano tanecik (SL-PS) üzerinde DOPA, tirozin ve fenilalanin ile işlevselleştirilmiş PEG polimerlerinin, PEG-(N-Boc-L-DOPA)4, PEG-(N-Boc-L-Tirozin)4, PEG-(N-Boc-L-Fenilalanin)4, ıslak yapışkan özelliklerini inceledik. PEG-(N-Boc-L-DOPA)4, PEG-(N-Boc-L-Tirozin)4 ve PEG-(N-Boc-L-Fenilalanin)4 eklenmesi ile SL-PS'nin yüzey kaplanma oranı sırasıyla %70, %50 ve %0 olarak bulunmuştur. Bu, PS üzerindeki kendiliğinden gerçekleşen ıslak yapışmanın amino asit hidroksil gruplarının sayısı ile arttığını göstermiştir. Elde edilen sonuçlar yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) enerji hesaplamaları ve ab-initio moleküler dinamik (AIMD) simülasyonları ile de desteklenmiştir. Su içerisinde, su molekülleri ve katekol üzerindeki hidroksil grupları arasındaki etkileşimler, katekol ve halihazırda suyla eğilmiş olan çift stiren halkaları arasındaki π-π yığılması yoluyla katekol yapışmasına neden olmaktadır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Materials Science and Engineering, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves. 52-57)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11155
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10406948.pdfMaster Thesis5.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

262
checked on Jul 1, 2024

Download(s)

194
checked on Jul 1, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.