Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12066
Title: Grid-connected photovoltaic systems for fuel stations: a complete techno-economic analysis
Other Titles: Şebeke bağlantılı fotovoltaik destekli akaryakıt istasyonları: Tam tekno-ekonomik analiz
Authors: Ebil, Özgenç
Dindaroğlu, Burak
Kılınç, Mehmet Emin
01. Izmir Institute of Technology
Keywords: Environmental sensitivity
Oil stations
Solar sector
Photovoltaic power systems
Green petrol station
Issue Date: Mar-2022
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: The purpose of this study, beyond being an engineering practice, is an attempt to overcome a bottleneck that has not been overcome so far with scientific methods and to use the power of science for the benefit of the environment, the public, fuel distribution companies, petrol stations and almost every part of the society. Due to rapid changes in in terms of technology, efficiency, environmental sensitivity, consumer preferences, cost structure and legal base, this study is investigating and making suggestions for oil station companies regarding on-grid photovoltaic applications. Successful management of the process depends on effective calculation including, system requirements considering local solar radiation and financials from many aspects. Considering that, many fuel station owners cannot effectively approach the technical, bureaucratic, and financial aspects of photovoltaic applications and that academic studies that will guide the interested parties in a package form are not sufficient, the importance of this study will be more clearly demonstrated. Information obtained through the literature review, applying the engineering economics models and also with a widespread field study including petrol stations, solar material supply and installation companies, health and safety company and bank. It has been tried to set a user’s manual for concerned parties both in, academia, oil & solar sector and financial system in Turkey.
Bu çalışmanın amacı, bir mühendislik uygulaması olmanın ötesinde, bugüne kadar aşılamayan bir darboğazı bilimsel yöntemlerle aşmak ve bilimin gücünü çevre, kamu, akaryakıt dağıtım şirketleri, benzin istasyonları ve toplumun hemen hemen her kesimi yararına kullanmaktır. Teknoloji, verimlilik, çevresel duyarlılık, tüketici tercihleri, maliyet yapısı ve yasal altyapıda her geçen gün yaşanan hızlı değişimlere ayak uydurabilmeleri gayesi ile akaryakıt istasyonu şirketleri için şebekeye bağlı fotovoltaik uygulamaları hakkında araştırma yapmakta ve önerilerde bulunmaktadır. Sürecin başarılı yönetimi, yerel güneş radyasyonuna bağlı sistem gereksinimlerinin ve uygulama finansallarının etkin hesaplanmasına bağlıdır. Birçok akaryakıt istasyonu sahibinin fotovoltaik uygulamaların, teknik, bürokratik ve mali yönlerine etkin bir şekilde vakıf olmadığı ve ilgililere paket halinde yol gösterecek akademik çalışmaların yeterli olmadığı dikkate alındığında, bu çalışmanın önemi daha anlaşılır olacaktır. Çalışma sırasında kullanılan bilgi ve araçlar, literatür taraması, mühendislik ekonomisi modellerinin uygulanması ve ayrıca akaryakıt istasyonları, güneş enerjisi tedarik ve montaj şirketleri, sağlık ve güvenlik şirketi ve banka gibi alanlarda yapılan geniş bir saha çalışması ile elde edilmiştir. İlgililer için bir kullanım kılavuzu oluşturulmaya çalışılmıştır. Türkiye'de yapılan ve yapılacak olan bu ve benzeri çalışmalar, akademik değerinin yanı sıra petrol, güneş enerjisi, finans gibi sektörlerde de fayda sağlayacaktır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Energy Engineering, Izmir, 2022
Includes bibliographical references (leaves. 84-87)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/12066
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10456986.pdfMaster Thesis3.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

442
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

136
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.