Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12116
Title: Noktasal kaynaklar için ulusal hava kirliliği emisyon faktörleri ve envanterinin belirlenmesi: Metal sektörü için örnek bir çalışma
Other Titles: Estimation of national air pollution emission factors and inventory for point sources: Case study for the metal sector
Authors: Özdemir, Hüseyin
Aktaş, Muhammet Ali
Yalçın, İbrahim Ertuğrul
Alyüz, Ümmügülsüm
Ökten, Hatice Eser
Özcan, H. Kurtuluş
Köksal, Canan Esin
Çetintürk Gürtepe, İrde
Demir, Göksel
Ünal, Alper
Publisher: Marmara Üniversitesi
Abstract: Hava kalitesinin korunması için yürütülen çalışmalar ve yasal uygulamalar, günümüzde çevre bilincinin artması ile daha daönemli hale gelmiştir. Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması gibi çevre dostu düzenlemeler ile hava kalitesininiyileştirilmesi artık ülke politikalarında yer almaktadır. Hava kalitesinin yükseltilmesine yönelik yasal düzenlemelerinhazırlanmasında mevcut durumun ortaya konması büyük önem taşımaktadır. Atmosfere verilen kirliliğin miktarının doğruolarak tespit edilebilmesi ve illerin temiz hava eylem planlarının hazırlanabilmesi için ulusal ölçekte, kaynaklarına göre havakirleticilerinin emisyon envanterinin hesaplanması, ulusal ve uluslararası sorumluluklar gereği atmosfere verdiğimizemisyonların belirli periyotlarda raporlanması gerekmektedir. Bu nedenle, emisyon envanterinin belirli bir düzen içerisinde,kirlilik kaynaklarına ait veriler ve yerel emisyon faktörleri kullanılarak hazırlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, MarmaraBölgesi pilot bölge seçilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte ülkemizde ilk defa ulusal emisyon envanteri geliştirilmesiprojesi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadaki noktasal kaynaklar için yapılan kısım bu makalede anlatılmış ve metal sektörüyleilgili elde edilen sonuçlar verilmiştir. Marmara Bölgesi’ndeki metal sektörünün emisyon envanteri hesaplamasında 27 tesisin128 emisyon kaynak bilgisi kullanılmıştır. Ulusal emisyon faktörleriyle yapılan hesaplamalara göre emisyon değerleri; CO için46.849 ton/yıl, SO2 için 7.589 ton/yıl, NOx için 8.906 ton/yıl ve TSP için 1.759 ton/yıl bulunmuştur.
The studies and legal policies carried out for the protection of air quality have become more critical with the increasing of environmental awareness today. Improving air quality with environmentally friendly regulations like promoting renewable energy use are now included in the country's policies. Evaluation of the current situation is of great importance in determining the policy for the improvement of air quality. In order to accurately determine the amount of emitted pollutants to the atmosphere and prepare clean air action plans for the cities, it is necessary to calculate the emission inventory of air pollutants according to their sources and to report the emissions emitted to the atmosphere at specific periods under the national and international responsibilities. Therefore, it is necessary to prepare the emission inventory in a particular order using information from sources of pollution and local emission factors. In this study, the Marmara Region was selected as the pilot region and the Development of National Emission Inventory project implemented for the first time in our country with the Ministry of Environment and Urbanization. The part for the point sources in this study is explained in this paper, and the results related to the metal industry are given. 128 emission sources of 27 plants were used in the calculation of the emission inventory of the metal sector in the Marmara Region. Emission values according to calculations made with national emission factors are as follows; 46,849 ton/year for CO, 7,589 ton/year for SO2, 8,906 ton/year for NOx, and 1,759 ton/year for TSP.
URI: https://doi.org/10.7240/jeps.537152
https://hdl.handle.net/11147/12116
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/457824
ISSN: 2146-5150
2636-8277
Appears in Collections:Environmental Engineering / Çevre Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf693.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,204
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

36
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.