Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12545
Title: Diziden diziye modeli ve MIDI müzik veri tabanı kullanımıyla gerçekçi bir davul eşliği üreteci
Other Titles: A realistic drum accompaniment generator using sequence-to-sequence model and MIDI music database
Authors: Akyüz, Yavuz Batuhan
Gümüştekin, Şevket
Keywords: Autonomous music accompany
Encoder and decoder
MIDI
Temperature sampling
Teacher forcing
Issue Date: 2022
Publisher: IEEE
Abstract: Bu çalışmada, Müzik Enstrümanları Dijital Arabirimi (MIDI) formatında verilen müzik parçalarının davul kısımlarının yapay zeka ile yeniden yorumlanması ve/veya eklenmesi gerçekleştirilmektedir. Bunun için diziden diziye (Sequence-to-Sequence) öğrenme yöntemi ve KodlayıcıKodçözücü (Encoder-Decoder) Uzun Kısa-Vadeli Bellek (LSTM) yapay sinir ağı modeli kullanılmıştır. Bu yapay sinir ağının öğrenmesini geliştirmek için öğretmen zorlama (Teacher Forcing) yöntemi kullanılmıştır. Yeni davul kısımların üretiminde ise, sıcaklık örneklenmesi kullanılarak örneklerin kalitesi ve orijinalliği geliştirilmiştir. Önerdiğimiz yöntem karmaşıklığı ayarlanabilen yüksek kalitede davul eşliği üretmektedir.
In this work, artificial intelligence reinterpretation and/or addition of drum parts for musical pieces supplied in Musical Instruments Digital Interface (MIDI) format, have been carried out. To achieve this, Sequence-to-Sequence learning method and Encoder-Decoder Long Short-Term Memory (LSTM) artificial neural network model have been used. In order to improve training of this neural network, teacher forcing method was utilized. In the generation of new drum parts, the quality and the originality of the samples were improved by using temperature sampling. Our proposed method produces high quality drum accompaniments with adjustable complexity.
URI: https://doi.org/10.1109/SIU55565.2022.9864843
https://hdl.handle.net/11147/12545
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A_Realistic_Drum.pdfConference Paper977.45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Dec 9, 2023

Page view(s)

38
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

14
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.