Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12688
Title: Intuition an intuitive thinking in architectural design: The case study of Gön leather factory by Nevzat Sayın
Other Titles: Mimari tasarım sürecinde sezgi ve sezgisel düşünme: Nevzat Sayın'ın tasarladığı Gön deri fabrikası vaka çalışması
Authors: Doğan, Fehmi
Türkoğlu, Kardelen
Keywords: Intuition
Intuitive thinking
Architectural design
Issue Date: Jul-2022
Publisher: Izmir Institute of Technology
Abstract: The concept of intuition has been one of the cornerstones of the philosophy of knowledge since antiquity. It has been used in different disciplines with distinctive meanings, but it has remained an unclear phenomenon. In particular, the term has been researched in philosophy and art, and the concept has been interpreted in different theoretical frameworks. The discipline of architecture, which is related to these fields, is often considered to be a problem-solving effort. This view highlights the rationalization attitude in modern architecture. In addition to this rationality, the unpredictable, multi-disciplinary, and open-ended structure of architectural practice makes the concepts of intuition and intuitive thinking an inseparable part of the architectural design process. Within the scope of the thesis, the role of intuition and intuitive thinking in the architectural design process has been examined. In the literature, commonly, architecture is interrelated with philosophy, art, and mathematics due to its scope. Moreover, intuitive thinking stands out as a concept related to the designer's historical background and level of expertise. In this framework, intuition in architecture is discussed in inference to the concept of intuition in philosophy, art, and mathematics and the idea of intuitive thinking based on experience. In addition, the notion is a subjective concept, and it has a structure with different expansions on the subject scale. At this juncture, intuition and intuitive thinking are examined and analyzed through the works of Architect Nevzat Sayın.
Sezgi kavramı, antikçağdan beri süregelen bilgi felsefesinin yapı taşlarından biri olma özelliğindedir. Bundan dolayı kavram farklı disiplinlerde, farklı anlamlarda kullanılmış ancak temelde belirsiz bir olgu olma niteliğini korumuştur. Özellikle felsefe ve sanat alanlarında sezgi ile ilgili araştırmalar yapılmış, düşünürler tarafından kavram teorik çerçevede anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Bu alanlar ile yakından ilişkili olan mimarlık disiplini, bazılarınca zihinsel bir problem çözme uğraşı olarak tariflenir. Bu görüş modern mimaride rasyonelleşme tutumunu, tasarım sürecinde ise rasyonel kararları ön plana çıkarmaktadır. Bu rasyonelliğin yanında, mimarlık pratiğinin ve özellikle mimari tasarım sürecinin öngörülemez, çok–disiplinli, içinde kendi gerilimlerini ve çelişkilerini barındıran çoklu yapısı, sezgi ve sezgisel düşünme kavramlarını da mimari tasarım sürecinin ayrılmaz bir parçası haline getirmektedir. Tez dahilinde, mimari tasarım sürecinde sezginin ve sezgisel düşünmenin bu belirsiz rolü irdelenmiştir. Literatürde mimarlık, kapsamı gereği felsefe, sanat ve matematik ile ilişkilendirilmektedir. Sezgisel düşünme kavramı ise içerisinde barındırdığı ikincil ifadeler ile sezgi nosyonu ile yakından ilişkilidir. Sezgisel düşünme ise, tasarımcının daha çok tarihsel arka planı ve uzmanlık düzeyi ile ilgili bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Bu kavramsal çerçevede, mimarlıkta sezgi kavramı felsefe, sanat ve matematik alanlarındaki sezgi kavramından ve deneyime dayalı sezgisel düşünme kavramından çıkarımlar yapılarak ele alınmıştır. Bunlarla beraber, kavram kendi içerisinde barındırdığı dinamikler ile öznel bir kavram olmakla beraber, özne ölçeğinde farklı açılımlara sahip bir yapıdadır. Bu noktada, sezgi ve sezgisel düşünme Mimar Nevzat Sayın’ın çalışmaları ve mimari tasarım süreçleri üzerinden incelenmiş ve analiz edilmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2022
Includes bibliographical references (leaves. 126-142)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/12688
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10493454.pdfMaster Thesis File2.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 11, 2023

Download(s)

14
checked on Dec 11, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.