Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12980
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKandemir, Sinantr
dc.date.accessioned2023-02-05T13:25:44Z-
dc.date.available2023-02-05T13:25:44Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12980-
dc.description.abstractBu projenin amacı; hafif ve yüksek mekanik özelliklere sahip grafen nanolevha takviyeli alüminyum ve magnezyum esaslı nanokompozitlerin üretilebilirliğinin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda mekanik özelliklerin en üst düzeye çıkarılması için grafen nanolevhaların, seri imalata uygun olarak sıvı fazdaki matris içinde homojen ve etkin dağılımı hedeflenmiştir. Bu kapsamda, iki farklı boyuttaki grafen nanolevhalar (50-100 nm kalınlık ve 5 μm ortalama çap, 10-20 nm kalınlık ve 14 μm ortalama çap) endüstride sıkça kullanılan A360 alüminyum ve AZ91 magnezyum alaşımlarına takviye edilmiştir. Büyük yüzey alanı ve sahip oldukları yüksek yüzey enerjileri nedeniyle nano boyutlu takviye elemanlarının sıvı metaller içinde homojen olarak dağıtılması güçtür. Olağanüstü mekanik özelliklere sahip grafen nanolevhaların sıvı metallere geçişi, kısmi toz metalurjisini içeren tablet besleme mekanizması ile mekanik karıştırma ve ultrasonik proses altında gerçekleştirilmiştir. Ağırlıkça %0.25 ve %0.5 grafen takviyesiyle dökülen kompozitlerin ileri elektron mikroskopları ile yapılan mikroyapı analizleri sonucunda, yüksek yoğunluktaki ultrasonik dalgalar ile nispeten daha kalın olan nanolevhaların (50-100 nm kalınlık ve 5 μm ortalama çap) aglomerasyonlarının önlenerek matris içinde göreceli olarak homojen dağıldığı ve matris- nanolevhalar arasında iyi bir tutunma yüzeyinin elde edildiği gösterilmiştir. Üretilen kompozit numunelerin çekme testlerinde, grafen nanolevha takviyesinin alaşımların mukavemetini önemli oranda arttırdığı belirlenmiş ve bu gelişmenin ağırlıklı olarak nanolevhaların dislokasyonların ilerlemesinde bariyer vazifesi görmesine dayandırılmıştır. Monolitik alaşıma göre magnezyum matrisli kompozitlerinde görülen süneklikteki şaşırtıcı artış ise, grafen etkisiyle ötektik yapıdaki morfolojik değişim ile açıklanmıştır. Sonuçlar, grafen takviyeli yüksek performanslı metal matrisli nanokompozitlerin seri imalata uygun olarak sıvı fazda üretilme potansiyelini göstermesi açısından umut vericidir.tr
dc.language.isotren_US
dc.relationGrafen Nanolevha Takviyeli Metal Matrisli Nanokompozitlerin Geliştirilmesitr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKompozitleren_US
dc.subjectNanokompozitleren_US
dc.subjectMetal matrisli kompozitleren_US
dc.subjectGrafen nanolevhalaren_US
dc.subjectAlüminyum ve magnezyum alaşımlarıen_US
dc.titleGrafen nanolevha takviyeli metal matrisli nanokompozitlerin geliştirilmesitr
dc.typeProjecten_US
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Mechanical Engineeringen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage0en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğertr
dc.relation.grantno214M091-
dc.identifier.trdizinid619330en_US
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeProject-
crisitem.author.dept03.10. Department of Mechanical Engineering-
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf4.19 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

84
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.