Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13097
Title: Ultrason kontrast ajanlarının geliştirilmesi ve karakterizasyonu
Authors: Özdemir, Sevgi Kılıç
Özdemir, Ekrem
Okur, Salih
Keywords: Ultrason
Kontrast ajan
Mikroköpükçük
Issue Date: 2012
Abstract: Ultrasonografi, bata koroner kalp damar hastalklar (ekokardiografi) olmak üzere, çeitli hastalklarn tehisinde kullanlan ve maliyet etkinli i olan bir diagnostik görüntüleme yöntemidir. Ultrasonda görüntü, transdüserden gönderilen ses dalgalarnn geriye yansmas sonucu olumaktadr. Ancak, baz durumlarda çevreleyen dokulardan gelen arka plan sinyaller yöntemin hassasiyetini azaltmakta, do ru tehis için yeterince net bir görüntü elde edilememektedir. Görüntü kalitesinin artrlmas için kontrast ajan olarak adlandrlan mikroköpükçükler kullanlmaktadr. Ayrca, mikroköpükçükler ilaç, gen, ve DNA tamakta ve kontrollü salmlarda da kullanlmaktadr. Mikroköpükçüklerin bu ve daha nitelikli alanlarda kullanlabilmeleri için, yaplarnn güçlendirilmesi ve stabilitelerinin artrlmalar gerekmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13097
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
Physics / Fizik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf48.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

6
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.