Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13261
Title: Surroundings of metro stations as public spaces: user perceptions in the cases in İzmir
Other Titles: Kamusal alanlar olarak metro istasyonları çevreleri: İzmir'deki örneklerde kullanıcı algıları
Authors: Şenol, Fatma
Aksoy, Serenay
Keywords: Public spaces
Metro station surroundings
User perceptions
Urban design
Issue Date: Oct-2022
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: Metro stations are public transport stops with functional parts of the transport system. Moreover, these stations and their surroundings are public spaces where people as a group or individually come together for different purposes and use these spaces for resting, spending time, and entertainment. In addition to the functionality of the station structures, their spatial design integrated with its immediate environment and oriented to people needs are significant points to be considered. The metro station surrounding is a transit point for the transportation needs of many people during the day. This study deals within this area in terms of being used as a public space. The main purpose of this study is to determine the physical and social factors that affect perceptions of people and use of space in the public space in the example of metro station surroundings and to determine how this situation differs depending on the individual characteristics of the users such as age, gender, income, education, working status. The method followed in this context; Evka-3, Konak, Fahrettin Altay (İzmir) includes collecting data through the field observations of perceptions of people and physical characteristics in the public space around the metro station, and the factors affecting user perceptions and space use, through a survey with 300 people. There are many factors such as making you feel safe, aesthetic, attractive, comfortable, and visible among the physical and social factors affecting the use of the station surroundings. Land use and accessibility in the immediate vicinity of the station are other important factors that affect perceptions of people for the physical environment about the use of space. This study proposes urban design interferences to improve user perceptions of the metro station surrounding and increase the use of these areas.
Metro istasyonları birer ulaşım noktası olmakla beraber istasyon çevreleri insanların belli bir amaç için grup veya bireysel olarak bir araya geldikleri, dinlenme, vakit geçirme, eğlenme amacıyla kullandıkları birer kamusal alandır. Aynı zamanda toplu taşıma durakları teknik standartlara dayalı olarak inşa edilmesinden dolayı ulaşım sisteminin işlevsel parçalarıdır. İstasyon yapılarının işlevselliği dışında yakın çevresiyle bütünleşmiş ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik tasarımı dikkat edilmesi gereken diğer noktalardır. Bu çalışma, metro istasyonları çevresini gün içerisinde birçok insanın ulaşım ihtiyacı için geçiş noktası olmasının yanında birer kamusal alan olarak kullanılması açısından ele almaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, metro istasyon çevreleri örneğinde kamusal alanda insanların algılarını ve alan kullanımını etkileyen fiziksel ve sosyal faktörleri belirlemek ve bu durumun kullanıcıların bireysel özelliklerine bağlı olarak nasıl farklılaştığını tespit etmektir. Bu kapsamda izlenen yöntem; Evka-3, Konak, Fahrettin Altay (İzmir) metro istasyon çevrelerinde kamusal alanda insanların davranışları ve fiziksel özelliklere dair saha gözlemleri ve kullanıcı algılarını ve alan kullanımını etkileyen faktörler hakkında 300 kişi ile anket çalışması aracılığıyla veri toplamayı içermektedir. İstasyon çevresinin kullanımını etkileyen fiziksel ve sosyal faktörler arasında; güvenli hissettirmesi, estetik, çekici, konforlu, görünür olması gibi faktörler bulunmaktadır. İstasyonun yakın çevresindeki arazi kullanımı ve erişilebilirlik, insanların fiziksel çevreye ilişkin algılarını ve buna bağlı olarak alan kullanımını etkileyen önemli diğer faktörlerdir. Bu çalışma, metro istasyonu çevresine ilişkin kullanıcı algılarını iyileştirmek ve bu alanların kullanımı artırmak için kentsel tasarım müdahaleleri önermektedir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2022
Includes bibliographical references (leaves. 92-99)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/13261
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kIrIdtdJ31bRgjb6fHvMUX0vcwnkySO3VW0bdNVSVbjpyehvsvsBd3HUZ9Geofvn
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10510686.pdfMaster Thesis5.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

202
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

210
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.