Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13489
Title: The realization of a blockchain-based e-voting solution with a new consensus algorithm
Other Titles: Blokzincir-tabanlı elektronik seçim çözümünün yeni bir uzlaşma algoritması ile gerçeklenmesi
Authors: Şahin, Serap
Karaçay, Mustafa
Keywords: Blockchain
E-voting
Consensus algorithms
Issue Date: Dec-2022
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: Security and transparency issues in the paper-based voting system and technological advances popularized e-voting systems. Many academic research and industrial solutions have recently been proposed, designed, and implemented with a Homomorphic Cryptography Scheme or HTTPS. However, there is a new popular player in the game which is called blockchain technology. This study analyzes the requirements of a welldesigned e-voting system and the technology behind the blockchain, and proposes an e-voting system with a novel consensus algorithm. Different strategies are designed and implemented to satisfy all requirements. First, RSA and Paillier Homomorphic Cryptosystem are applied to meet requirements such as individual verifiability, secrecy, etc. So that no one can modify the vote; however, any voter can verify his/her vote during the whole vote period. Second, different blockchains are used to meet requirements such as eligibility, privacy, authentication, etc. So that the system detects whether the data is coming from an eligible or a non-eligible voter. The system ensures that votes and voters can not be correlated if it is an eligible voter. So, the privacy of eligible voters is always protected. Third, our blockchains ensure Consensus throughout the voting process. Fully replicated, distributed, transparent, and secure blockchains ensure that everything is under control. Fourth, internal control mechanisms are applied to meet requirements such as nonreusability, coercion-resistance, etc. So that eligible voters can cast just one vote within the specified period. The system keeps every sensitive data encrypted so that no one manipulates the results before the vote ends.
Kağıt bazlı oylama sistemindeki güvenlik ve şeffaflık sorunları, teknolojik gelişmelerle beraber elektronik oylama sistemlerini popüler hale getirdi. Son zamanlarda, Homomorfik Kriptografi Şeması veya HTTPS ile pek çok akademik araştırmalar ve endüstriyel çözümler önerilmiş, tasarlanmış, ve uygulanmıştır. Ancak, artık oyunda blokzincir teknolojisi olarak adlandırılan yeni bir oyuncu daha bulunuyor. Bu çalışmada, iyi tasarlanmış bir elektronik oylama sisteminin gereksinimleri ve blokzincirin arkasındaki teknoloji detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Çalışma içerisinde, yeni bir Uzlaşma Algoritması kullanılarak elektronik oylama sistemi önerilmiş ve gerçeklenmiştir. Elektronik oylama sisteminin tüm gereksinimlerini karşılamak için çeşitli stratejiler tasarlanıp, uygulanmıştır. Bireysel doğrulanabilirlik ve gizlilik gibi gereksinimleri karşılamak için RSA ve Paillier Homomorfik Kriptosistem uygulanmıştır. Bu sayede, hiç kimse oy verisini değiştiremez, aynı zamanda, herhangi bir seçmen tüm oylama süreci boyunca kendi oyunun blokzincirdeki varlığını doğrulayabilir. Uygunluk, gizlilik, ve kimlik doğrulama gibi gereksinimleri karşılamak için farklı blokzincirler kullanılmıştır. Bu sayede verilerin uygun veya uygun olmayan bir seçmenden gelip gelmediğini tespit edilebilir. Oy kullanan kişi uygun bir seçmen ise, oy ve seçmen arasında herhangi bir ilişki kurulmasına izin vermez. Böylelikle uygun seçmenlerin mahremiyeti her zaman korunur.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Computer Engineering, Izmir, 2022
Includes bibliographical references (leaves. 86-91)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/13489
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=G_oJ1rKE4SgJUkomyAKpR6GXKso5plNJpueL9Yf9vNo5GzzeCaUN9zsRxk6dqNIk
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10525362.pdfMaster Thesis1.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

38
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.