Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/14061
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAvci, Vedattr
dc.contributor.authorDölek, İskendertr
dc.contributor.authorUzelli, Tayguntr
dc.date.accessioned2023-11-11T08:57:58Z-
dc.date.available2023-11-11T08:57:58Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.issn2564-7377-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31466/kfbd.1286455-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1196544-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/14061-
dc.description.abstractBu çalışmada, Trabzon iline bağlı Araklı ilçesi ve çevresinde sel ve taşkına yol açan derelerin morfometrik özellikleriyle taşkın duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 18 Haziran 2019 tarihinde Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde meydana gelen taşkında 9 kişi hayatını kaybetmiştir. Karadere Çayı Havzası’nda meydana gelen taşkında çok sayıda yapı yıkılmıştır. Çalışmada Karadere Çayı Havzası, komşu Yanbolu Deresi, Küçükdere Çayı, Manahoz Çayı ve Kastel Deresi Havzaları ile morfometrik özellikleri açısından birlikte değerlendirilmiştir. Havzaları kapsayan 10*10 m hücre boyutuna sahip Sayısal Yükselti Modeli (SYM) kullanılarak, havzaların sınırları belirlenmiştir. Belirlenen havzalara Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımları kullanılarak drenaj yoğunluğu (Dd), akarsu sıklığı (Fs), havza şekli (Rf), uzama oranı (Re), havza reliefi (Bh), relief oranı (Rh), engebelilik değeri (Rn), akım toplanma zamanı (Tc), hipsometrik integral (Hi) ve eğri (He) indisleri uygulanmıştır. İndis sonuçları kullanılarak derecelendirme yapılmış ve havzaların taşkın duyarlılığı belirlenmiştir. Buna göre; Karadere Çayı ve Kastel Deresi Havzalarında taşkın duyarlılığı yüksek, Manahoz Deresi Havzası’nda orta, Yanbolu Deresi ve Küçükdere Çayı Havzası’nda düşük olarak bulunmuştur. Rölyef özellikleri ve iklim-beşeri özellikleri nedeniyle havzalarda afet boyutunda taşkınların yaşanması muhtemeldir. Havza yönetimi çalışmalarında sel ve taşkınlara yol açan doğal (morfometrik ve jeomorfolojik) ve beşeri tüm faktörlerin dikkate alınması yararlı olacaktır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherGiresun Üniversitesitr
dc.relation.ispartofKaradeniz Fen Bilimleri Dergisitr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTaşkın duyarlılığıtr
dc.subjectMorfometritr
dc.subjectCoğrafi bilgi sistemleritr
dc.titleAraklı ve çevresinde (Trabzon) sel ve taşkına neden olan derelerin morfometrik analizlerle taşkın duyarlılıklarının belirlenmesitr
dc.title.alternativeDetermination of overflow susceptibility of the streams causing flood-overflow in Araklı District and its surroundings (Trabzon) by morphometric analysesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.authorid0000-0003-0846-5921-
dc.institutionauthorUzelli, Tayguntr
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Geothermal Energy Research and Application Center (IZTECH JEOMER)en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1024en_US
dc.identifier.endpage1054en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr
dc.identifier.doi10.31466/kfbd.1286455-
dc.identifier.trdizinid1196544en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept01.01. Units Affiliated to the Rectorate-
Appears in Collections:IZTECH Research Centers Collection / İYTE Araştırma Merkezleri Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf3.2 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 27, 2024

Download(s)

38
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.