Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/2751
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTuran, Mineen_US
dc.contributor.authorAlp, Aysun-
dc.date.accessioned2017-01-11T08:28:17Z
dc.date.available2017-01-11T08:28:17Z
dc.date.issued2016-07
dc.identifier.citationAlp, A. (2016). Typology of historical Turkish baths in Urla and Seferihisar, İzmir. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/2751
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2016en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 118-122)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionxii, 122 leavesen_US
dc.description.abstractIn this study, spatial characteristics of the historic baths in Urla-Seferihisar region, İzmir belonging to the Turkish period are investigated. The methodology includes documentation of the baths with the tools of the discipline of architectural restoration, historical and archive research, development of tables for analysis of spatial characteristics, visual analysis of spatial characteristics and their alterations via mapping, presentation of schematic restitution plans and evaluation of typologic characteristics. It is concluded that single baths with the rectangular sıcaklık with two halvets plan scheme are widespread in the region. The overall plan layout is always linear, while spaces are brought together in additive fashion. The circulation scheme is generally L formed in order to achieve privacy at the main entrance and terminates in alternating order. The silhouette is generally a composition of one large cubic mass, one group of small cubicals and a prismatic mass addition of another prismatic mass or reduction of the large cubic mass is possible in relation with the desired scale. In turn, types with ılıklık and without soyunmalık are created.en_US
dc.description.abstractBu çalışma kapsamında, İzmir, Urla ve Seferihisar bölgesindeki tarihi Türk hamamlarının mekânsal kurgusu incelenmiştir. Çalışma, hamamların mimari restorasyon disiplinine uygun araçlarla belgelenmesini, tarih ve arşiv araştırmalarını, mimari özellikler ve değişmişlik analizlerini, şematik restitüsyon planlarını ve tipolojik özelliklerin değerlendirilmesini içermiştir. Sonuç olarak, iki halvetli, dikdörtgen sıcaklıklı plan şemasına sahip olan hamamlar bölgede yaygın olarak görülmüştür. Tüm mekânlar birbirine doğrusal bir düzen içinde eklemlenmiştir. Hamamların mekânları arasındaki sirkülasyonun ana girişten L şeklinde başlayıp alternatif düzenle son bulduğu gözlemlenmiştir. Genellikle yapıların silüetleri istenilen büyüklükte kübik bir kütle, bir grup küçük küp şeklinde kütleler ve bir prizmatik kütleden oluşmuştur. Sırasıyla ılıklık içeren ve soyunmalık olmayan tipler oluşturulmuştur.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurkish bathsen_US
dc.subjectRoman bathsen_US
dc.subject.lcshBaths,Turkish--İzmiren_US
dc.subject.lcshBaths--Design and constructionen_US
dc.titleTypology of historical Turkish baths in Urla and Seferihisar, Izmiren_US
dc.title.alternativeİzmir, Urla ve Seferihisar'daki tarihi Türk hamamlarının tipolojisien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorAlp, Aysun-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Conservation and Restoration of Cultural Heritageen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001449.pdfMasterThesis7.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

166
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

302
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.