Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4215
Title: Kinematik olarak artıksıl düzlemsel lazer kesme makinaları üzerine
Other Titles: On kinematically redundant planar laser cutting machines
Authors: Dede, Mehmet İsmet Can
Gezgin, Erkin
Kiper, Gökhan
Mastar, Ercan
Sığırtmaç, Tayfun
Uzunoğlu, Emre
Keywords: Düzlemsel lazer kesme makinası
Kinematik olarak artıksıl robotlar
Paralel mekanizmalar
Planar laser cutting machine
Kinematically redundant robots
Paralel mechanisms
Issue Date: 2013
Publisher: Atatürk Üniversitesi
Source: Dede, M. İ. C., Gezgin, E.,Kiper, K., Mastar, E., Sığırtmaç, T., & Uzunoğlu, E. (2013, Eylül). Kinematik olarak artıksıl düzlemsel lazer kesme makinaları üzerine. G. Şakar (Ed.). 16. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (UMTS 2013), Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 12-13 Eylül (pp. 76-83).
Abstract: Alışılagelmiş düzlemsel lazer kesme tezgahları XY düzleminde hareket için X ve Y doğrultularında doğrusal kızaklar üstünde eylemi gerçekleştirirken yüksek atalet kuvvetleri etkisi ile hassasiyet kaybı meydana geldiği için yüksek ivmelere çıkamamaktadır. Son yıllarda bazı yurt dışı bazlı firmalar geleneksel düzlemsel lazer kesme tezgahlarına fazladan eyleyici sistem ekleyerek kinematik olarak artıksıl hibrit mekanizmalar oluşturmuş ve kesici kafa için yüksek ivme seviyelerine çıkabilmişlerdir. Bu çalışmada geçmiş çalışmalarda ve piyasada bulunan yüksek ivmeli lazer kesim makinaları incelenmiştir. Lazer kesim makinalarında kullanılabilecek farklı mekanizmalar, bunların birleşimleriyle hibrit makina oluşturulması ve hassasiyet arttırıcı önlemler bildiri kapsamında irdelenmiştir. Makinanın işi en kısa sürede bitirmesi için eyleyici hareketlerini eniyileyecek kinematik olarak artıksıl robot denetleyicileri de bu çalışma kapsamında araştırılmıştır.
Conventional planar laser cutting machines with Cartesian XY motion systems cannot achieve high acceleration values while preserving the desired precision values due to high inertial forces. Recently some foreign companies have integrated redundant manipulators to the conventional planar laser cutting machines and hence obtained kinematically redundant hybrid mechanisms in order to achieve high acceleration values for the laser cutting head. This study reviews high acceleration laser cutting machines that appear in previous studies and in the market. Various types of mechanisms that can be used in laser cutting applications, the hybrid machines hence obtained and the measures for increasing precision are investigated. Also the kinematically redundant robot controllers are investigated for optimization of the manipulator motion in order to minimize the process time.
URI: http://hdl.handle.net/11147/4215
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kinematik Olarak Artıksıl.pdfBildiri610.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

296
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

374
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.