Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4855
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGökçen Akkurt, Güldenen_US
dc.contributor.advisorYıldırım Özcan, Nurdanen_US
dc.contributor.authorParmanto, Slamet-
dc.dateinfo:eu-repo/date/embargoEnd/2018-09-05-
dc.date.accessioned2017-02-17T11:08:35Z-
dc.date.available2017-02-17T11:08:35Z-
dc.date.issued2016-08-
dc.identifier.citationParmanto, S. (2016). Thermodynamic optimization of downhole heat exchangers for geothermal power generation. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/4855-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering, Izmir, 2016en_US
dc.descriptionFull text release delayed at author's request until 2018.09.05en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 70-74)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionxi, 82 leavesen_US
dc.description.abstractGeothermal reservoirs have various thermodynamic and physical properties. The heat extraction and power generation from the geothermal reservoirs depend on the reservoir properties. Downhole heat exchangers (DHEs) are designed to move the heat extraction process into the geothermal well. The working fluid is injected to the DHE which suspends in the geothermal well, heated by geothermal fluid and then returned to the surface through the inner pipe. DHEs have been used for heating purposes widely but there is no application for electricity generation. Because of the natural convection on the geothermal fluid side, convective heat transfer coefficient is low and simultaneously the heat extraction rate is low comparing with extracting geothermal fluid by downhole pumps. Therefore if the temperature is high but flowrate is low in a geothermal well, DHEs are good alternatives to harness the energy from that well. Considering the number of wells with abovementioned conditions in the World, there is a potential for electricity generation coupling geothermal power plants with DHEs. The main purpose of the Thesis is to develop a thermodynamic and economic evaluation model of DHEs for power generation and to examine the feasibility of the model. The thermodynamic model is developed by EES software and over 300 simulations have been conducted to identify the effects of the insulation, geothermal well conditions, geometry of DHE, mass flowrate and the type of working fluids to the performance of DHE system. The economic analyses are conducted to evaluate the thermodynamic results regarding the economic consideration such as Net Present Value (NPV), simple payback time and electricity production rate. The results show that the insulation on the inner pipe is desirable to prevent heat loss along DHEs. The best design of the DHE is a design with deeper the depth, larger the diameter of the inner pipe, and higher mass flowrate for a specific geothermal heat source. The best design for the case study resulted as a work output of 3152 kW with annual net revenue and payback time of $1.75 million and 2.24 years, respectively. Besides, the economic evaluation gives positive value for NPV which means investment in DHE for geothermal power generation is acceptable.en_US
dc.description.abstractJeotermal rezervuarlar çeşitli termodinamik ve fiziksel özelliklere sahiptirler. Jeotermal akışkanın üretildiği rezervuarlardan alınabilen/aktarılabilen ısı miktarı ve bu ısıdan üretilen elektrik enerjisi miktarı rezervuar özelliklerine bağlıdır. Kuyu içi ısı değiştirgeçleri (KİID), jeotermal akışkandan ısı alımı/aktarımı işlemini kuyu içinde yapar. Kuyu içine indirilen farklı konfigürasyonlardaki borulardan oluşan KİIDne çalışma akışkanı gönderilir, bu akışkan jeotermal akışkan tarafından ısıtılır ve yüzeye geri dönerek ısıtma yada elektrik üretimi uygulamalarında kullanılabilir. Mevcut uygulamalar ısıtma uygulamaları olup herhangi bir elektrik üretimi uygulaması mevcut değildir. KİID uygulamalarında, kuyu içinde akış olmadığı için taşınım ile ısı transferi katsayısı düşüktür, bu nedenle çalışma akışkanına aktarılan ısı miktarı da kuyu içi pompa uygulamaları ile karşılaştırıldığında düşüktür. Dolayısı ile KİIDleri yüksek sıcaklıklı fakat düşük debili kuyulardan ısı alımı/aktarımı için iyi bir alternatiftir. Dünya’da mevcut bu özellikteki kuyular dikkate alındığında jeotermal santrallerin KİIDleri ile birlikte kullanımı elektrik üretimi için iyi bir potansiyeldir. Tezin amacı, KİIDnin elektrik üretiminde kullanımı için termodinamik ve ekonomik bir model geliştirmektir. Termodinamik model EES yazılımında geliştirilmiş, geliştirilen termodinamik model üzerinde; boru yalıtımı, jeotermal kuyu özellikleri, KİID geometrisi, debi ve çeşitli çalışma akışkanlarının KİID performansına etkilerini belirlemek için 300’den fazla simülasyon gerçekleştirilmiştir. Termodinamik analiz sonuçları; net şimdiki değer, basit geri dönüş süresi ve elektrik üretim maliyeti gibi ekonomik parametreler için de analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarından biri KİID geri dönüş borusu üzerinde yalıtımın; ısı kaybı, dolayısı ile de çalışma akışkanı sıcaklığının düşümü açısında hayati olduğudur. Jeotermal akışkandan maximum ısı alımı için KİID tasarımında en uzun derinlik, en geniş iç boru ve en yüksek debi seçilmelidir. Örnek kuyu koşullarında simülasyonlar sonucu elde edilen en iyi durumda net iş üretimi 3152 kW, yıllık net geliri ve geri ödeme süresi sırasıyla 1.75 milyon dolar ve 2.24 yıldır. Ekonomik analiz sonucu, net bugünkü değer pozitif olduğundan, jeotermal elektrik üretimi için KİID yatırımı kabul edilebilir anlamına gelmektedir.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technology-
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGeothermal power plantsen_US
dc.subjectDownhole heat exchangersen_US
dc.subjectThermodynamicsen_US
dc.subjectGeothermal energyen_US
dc.subjectInner pipeen_US
dc.titleThermodynamic optimization of downhole heat exchangers for geothermal power generationen_US
dc.title.alternativeJeotermal elektrik üretimi amaçlı kuyu içi ısı değiştirgeçlerinin termodinamik optimizasyonuen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorParmanto, Slamet-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Mechanical Engineeringen_US
dc.request.emailparmantos@gmail.com-
dc.request.fullnameSlamet Parmanto-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001512.pdfMasterThesis2.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

30
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.