Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4937
Title: Optimization of product design through quality function deployment and analytical hierarchy process: Case study of a ceramic washbasin
Other Titles: Kalite fonksiyon göçerimi ve analitik hiyerarşi süreci aracılığıyla ürün tasarımının optimizasyonu: Bir seramik lavabo tasarımı
Authors: Erkarslan, Önder
Yılmaz, Hande
Keywords: Analytical Hierarchy Process (AHP)
Product optimization
Quality Function Deployment (QFD)
Issue Date: 2011
Publisher: Middle East Technical University
Source: Erkarslan, Ö., and Yilmaz, H. (2011). Optimization of product design through quality function deployment and analytical hierarchy process: Case study of a ceramic washbasin. Metu Journal of the Faculty of Architecture, 28(1), 1-22. doi:10.4305/METU.JFA.2011.1.1
Abstract: Quality Function deployment (QFD) is a useful method for optimizing products which can be applied during the design process as well as in the postproduction process for further developments and revisions. This paper aims at examining the applicability of QFD and Analytic Hierarchy Process (AHP) to incorporate customer expectations and design quality into the product through a case study on a ceramic washbasin (1). In the first phase of the study customer needs and satisfaction are surveyed based on the current product design. This data is then merged with a Voice of Engineer (VOE) chart where technical attributes and features corresponding to the items in the Voice of Customer (VOC) are listed. By using the Analytic Hierarchy Process (AHP), the customer needs as well as technical attributes are quantified and prioritized. Quality characteristics are then obtained by the calculation of customer weights according to the level of importance, which were then transformed into measurable technical attributes in the House of Quality (HOQ). Interrelations among customer requirements, technical attributes and planning blocks were put in a matrix in order to get precise evaluations. The findings of this study demonstrate that the application of QFD at an earlier period in the design phase can help to efficiently implement design remediation.
Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), ürünlerde yapılacak ileri iyileştirme ve geliştirmeler için üretim sonrasında olduğu kadar tasarım süreci boyunca da uygulanabilen yararlı bir yöntemdir. Bu çalışma, müşteri beklentilerini ve tasarım kalitesini ürüne aktarabilmek için KFG ve Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS)’nin ürün tasarımında uygulanabilirliğini ölçmeyi amaçlar ve bir seramik lavabo tasarımı vaka çalışması özelinde konuyu ele alır. Çalışmanın ilk bölümünde, ele alınan ürünle ilgili müşteri gereksinimleri ve beklentileri araştırılmıştır. Bu veriler öncelikle Müşteri Sesi adı verilen tablolara aktarılmış, oradan da teknik özelliklere karşılık gelecek biçimde dönüştürülerek Mühendisin Sesi adı verilen tablolar oluşturulmuştur. Analitik Hiyerarşi Sürecinin bu vakaya uygulanması ile müşteri beklentileri ve teknik özellikler bir ölçü sistemi içerisinde sayısal değerlere dönüştürülmüştür. Kalite özellikleri önem seviyelerine göre müşteri ağırlıklarının hesaplanmasıyla elde edilerek daha sonra Kalite Evi adı ile anılan ve ölçülebilen teknik değerler içeren tablolara aktarılmıştır. Daha kesin sonuçlar elde etmek amacı ile birbirleriyle ilişkileri olan müşteri beklentileri, teknik özellikler ve planlanlama engelleri bir matrise yerleştirilmiştir. Bu çalışmanın bulguları, KFG yönteminin tasarım sürecinin ilk aşamalarında kullanıldığında, ürün iyileştirme konusunda daha etkin olabileceğini kanıtlamaktadır.
URI: http://doi.org/10.4305/METU.JFA.2011.1.1
http://hdl.handle.net/11147/4937
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/126152
ISSN: 0258-5316
0258-5316
Appears in Collections:Industrial Design / Endüstriyel Tasarım
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4937.pdfMakale580.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

8
checked on Dec 2, 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations

7
checked on Jun 17, 2023

Page view(s)

38
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

12
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.