Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5086
Title: The importance of protein profiling in the diagnosis and treatment of hematologic malignancies
Other Titles: Hematolojik malignitelerin tanı ve tedavisinde protein profillemenin önemi
Authors: Şanlı Mohamed, Gülşah
Turan, Taylan
Ekiz, Hüseyin Atakan
Baran, Yusuf
Keywords: Hematologic malignancies
Leukemia
Protein profiling
Proteomics
Issue Date: 2011
Publisher: Galenos Yayıncılık
Source: Şanlı Mohamed, G., Turan, T., Ekiz, H.A., and Baran, Y. (2011). The importance of protein profiling in the diagnosis and treatment of hematologic malignancies. Turkish Journal of Hematology, 28(1), 1-14. doi:10.5152/tjh.2011.01
Abstract: Proteins are important targets in cancer research because malignancy is associated with defects in cell protein machinery. Protein profiling is an emerging independent subspecialty of proteomics that is rapidly expanding and providing unprecedented insight into biological events. Quantitative assessment of protein levels in hematologic malignancies seeks a comprehensive understanding of leukemiaassociated protein patterns for use in aiding diagnosis, follow-up treatment, and the prediction of clinical outcomes. Many recently developed high-throughput proteomic methods can be applied to protein profiling. Herein the importance of protein profiling, its exploitation in leukemia research, and its clinical usefulness in the treatment and diagnosis of various cancer types, and techniques for determining changes in protein profiling are reviewed.
Malignitelerde proteinlerin hücresel mekanizmalarında meydana gelen bozukluklardan dolayı, proteinler kanser araştırmaları için önemli hedeflerdir. Proteomiksin alt uzmanlık dalı olarak ortaya çıkan ve bağımsız bir alan olan protein profilleme biyolojik olaylara farklı bir bakış açısı sağlamak amacıyla hızla gelişmektedir. Hematolojik malignitelerdeki protein düzeylerinin kantitatif olarak değerlendirilmesi, teşhise yardımcı olması, tedavinin izlenmesi ve klinik sonuçların tahmininde mükemmel bir yaklaşım olması nedeni ile lösemi ile ilgili protein modellerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesini amaçlamaktadır. Son dönemlerde geliştirilen yüksek verimli yöntemler protein profillemede kullanılabilir. Bu makalede, protein profillemenin önemi, lösemi araştırmalarındaki rolü, çeşitli kanser tiplerinin tanısı ve tedavisi için klinik kullanımları ve protein profilindeki değişikliklerin belirlenmesinde kullanılan teknikler değerlendirilmiştir.
URI: https://doi.org/10.5152/tjh.2011.01
http://hdl.handle.net/11147/5086
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/152902
ISSN: 1300-7777
1308-5263
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
Molecular Biology and Genetics / Moleküler Biyoloji ve Genetik
PubMed İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / PubMed Indexed Publications Collection
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5086.pdfİnceleme (Review)183.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

5
checked on Dec 2, 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations

3
checked on Jun 17, 2023

Page view(s)

46
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

8
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.