Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5502
Title: Prevalence of Salmonella in edible offal in Afyonkarahisar Province, Turkey
Other Titles: Afyonkarahisar ilindeki yenebilir sakatatlarda Salmonella'nın prevalansı
Authors: Akkaya, Levent
Atabay, Halil İbrahim
Gök, Veli
Yaman, Hilmi
Keywords: Abattoir
Butcher
Edible offal
IMS
Salmonella
Issue Date: Jul-2012
Publisher: Kafkas Üniversitesi
Source: Akkaya, L., Atabay, H. İ., Gök, V. and Yaman, H. (2012). Prevalence of Salmonella in edible offal in Afyonkarahisar Province, Turkey. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(4), 613-616.
Abstract: In this study, the prevalence of Salmonella sp. was examined using a total of 205 edible bovine offal samples collected from different abattoirs (n=105) and butcheries (n=100) by immunomagnetic separation (IMS) method. The isolation rate of Salmonella was found to be 8.57%, 5.71% and 5.71% for the liver, kidney and tripe samples collected from the abattoir, respectively. Of the offal samples obtained from the butcheries, the detection rate of Salmonella sp. was 16% in the liver and 4% in the kidney, tripe and brain samples. Overall, it was found that 8.29% of all the offal samples obtained from the abattoirs and butcheries were determined to be contaminated with Salmonella sp. The results of this study shows that edible offal are cross-contaminated by Salmonella sp. at the abattoirs and retail sale points until they reach to the consumer. It is recommended that adequate hygienic and sanitary measures be taken in these kind of places in order to protect public health.
Bu çalışmada, farklı kesimhane (105 adet) ve kasaplardan (100 adet) temin edilen toplam 205 adet yenebilir sakatat örneği, Salmonella türlerinin prevalansını belirlemek amacıyla imunnunmanyetik ayırma tekniği (IMS) kullanılarak incelendi. Salmonella izolasyon oranı kesimhaneden alınan karaciğer, böbrek ve işkembe örnekleri için sırasiıla %8.57, %5.71 ve %5.71 olarak saptandı. Kasaplardan temin edilen sakatat örneklerinde ise Salmonella saptama oranı karaciğerde %16, böbrek, işkembe ve beyin örneklerinde ise sırasıyla %4 olarak belirlendi. Genel olarak, bu çalışma kapsamında kesimhane ve kasaplardan temin edilen tüm sakatat örneklerinin %8.29 oranında Salmonella ile kontamine olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın bulguları, yenebilir sakatatların tüketiciye ulaşıncaya kadar kesimhane ve perakende satış noktalarında Salmonella ile çarpraz kontaminasyona maruz kaldığını göstermektedir. Halk sağlığını korumak amacıyla bu gibi yerlerde yeterli hijyen ve sıhhi önlemlerinin alınması tavsiye olunur.
URI: http://hdl.handle.net/11147/5502
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/131852
ISSN: 1300-6045
1309-2251
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5502.pdfMakale362.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Feb 17, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Feb 26, 2024

Page view(s)

130
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

164
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.