Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6274
Title: The volatile compounds, free fatty acid composition and microbiological properties of sepet cheese packaged with different modified atmosphere conditions
Other Titles: Farklı modifiye atmosfer koşulları ile paketlenen sepet peynirinin aroma bileşenleri, serbest yağ asitleri kompozisyonu ve mikrobiyolojik özellikleri
Authors: Akpınar, Aslı
Yerlikaya, Oktay
Kınık, Özer
Kahraman, Cihan
Korel, Figen
Uysal, Harun Raşit
Keywords: Cheese quality
Modified atmosphere packaging
Sepet cheese
Issue Date: Jan-2017
Publisher: Kafkas Üniversitesi
Source: Akpınar, A., Yerlikaya, O., Kınık, Ö., Kahraman, C., Korel, F., and Uysal, H. R. (2017). The volatile compounds, free fatty acid composition and microbiological properties of sepet cheese packaged with different modified atmosphere conditions. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(1), 123-129. doi:10.9775/kvfd.2016.15992
Abstract: The objective of this present study was to investigate traditional sepet cheese samples which were packaged with different modified atmosphere conditions (MAP). The volatile compounds, free fatty acid composition and microbiological properties of Sepet cheeses were analyzed on 1., 45., 90. and 180. day of the storage period at +4°C. In packaking of cheese, three different modified atmosphere packaging conditions were tried. These cheeses were packaged into polystyrene packages that include 100% N2 (N), 80% N2 + 20% CO2 (NC), 100% CO2 (C). In accordance with volatile compounds of sepet cheese samples, it was shown that control cheese sample was different from MAP samples in terms of aroma fractions. MAP samples showed variability in preservation of aroma fractions. When fatty acid composition during the storage period was researched, it was found that there was a significant difference in all samples. When microbiological properties were investigated statistically, it was determined that there was not a significant difference in samples during storage. In general, it could be said that sepet cheeses that were packaged in different modified conditions protected their specialities better.
Çalışmamızın amacı farklı modifiye atmosfer koşullarında paketlenen geleneksel sepet peyniri örneklerini incelemektir. +4°C’ de depolanan sepet peynirlerinin aroma bileşenleri, serbest yağ asitleri kompozisyonu ve mikrobiyolojik özellikleri depolamanın 1., 45., 90. ve 180. günlerinde incelenmiştir. Peynirlerin paketlenmesinde 3 farklı modifiye atmosfer koşulu denenmiştir. Üretilen peynirler 100% N2 (N), 80% N2 + 20% CO2 (NC), 100% CO2 (C) içeren atmosfer koşullarda polistiren ambalajlarda paketlenmiştir. Sepet peynirlerinin aroma maddeleri komposizyonu incelendiğinde kontrol grubunun MAP grubundan farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. MAP örnekleri aroma fraksiyonları bakımında çeşitlilik göstermiştir. Yağ asitleri komposizyonu tüm sepet peyniri örneklerinde farklılık göstermiştir. Mikrobiyolojik özellikler istatistiksel olarak değerlendirildiğinde depolama boyunca meydana gelen farklılığın önemli olmadığı tespit edilmiştir. Genel olarak bakıldığında farklı modifiye koşullarda paketlenmiş olan sepet peynirlerinin özelliklerini daha iyi muhafaza ettiği görülmüştür.
URI: http://doi.org/10.9775/kvfd.2016.15992
http://hdl.handle.net/11147/6274
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/251340
ISSN: 1300-6045
1309-2251
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6274.pdfMakale453.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

4
checked on Feb 16, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

3
checked on Jan 20, 2024

Page view(s)

222
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

164
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.