Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6949
Title: Generalized Golden-Fibonacci calculus and applications
Other Titles: Genelleştirilmiş Altın-Fibonacci hesaplaması ve uygulamaları
Authors: Pashaev, Oktay
Özvatan, Merve
Keywords: Fibonacci numbers
Fibonacci polynomials
Golden wave equation
Golden derivative
Issue Date: Jul-2018
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Özvatan, M. (2018). Generalized Golden-Fibonacci calculus and applications. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: In the present thesis the Golden-Fibonacci calculus is developed and several applications of this calculus are obtained. The calculus is based on the Golden derivative as a finite difference operator with Golden and Silver ratio bases, which allowed us to introduce Golden polynomials and Taylor expansion in terms of these polynomials. The Golden binomial and its expansion in terms of Fibonomial coefficients is derived. We proved that Golden binomials coincide with Carlitz’ characteristic polynomials. By Golden Fibonacci exponential functions and related entire functions, the Golden-heat and the Golden-wave equations are introduced and solved. By introducing higher order Golden Fibonacci derivatives, related with powers of golden ratio, we develop the higher order Golden Fibonacci calculus. The higher order Fibonacci numbers, higher Golden periodic functions and higher Fibonomials appear as ingredients of this calculus. By using Golden Fibonacci exponential function, we introduce the generating function for new type of polynomials, the Bernoulli-Fibonacci polynomials and study their properties. As a geometrical application, the Apollonious type gaskets are described in terms of Fibonacci, Lucas and generalized Fibonacci numbers. Some mod 5 congruencies associated with Fibonacci and Lucas numbers are obtained.
Bu tezde, Altın-Fibonacci hesaplaması geliştirilmiş ve bu hesaplamanın çeşitli uygulamaları elde edilmiştir. Bu hesaplama, altın polinomları ve bu polinomlar cinsinden yazılan Taylor açılımını tanıtmamıza izin veren, altın ve gümüş oran tabanları ile sonlu bir fark operatörü olarak yazılan Altın türevine dayanır. Altın binomu ve altın binomun Fibonomial katsayıları cinsinden açılımı türetilmiştir. Altın binomlarının Carlitz’in karakteristik polinomları ile eşleştiğini ispatladık. Altın Fibonacci üstel fonksiyonları ve ilgili analitik fonksiyonları ile, Altın-ısı ve Altın-dalga denklemleri tanıtılmış ve çözülmüştür. Altın oranın kuvvetleri ile ilgili olan yüksek mertebeden Altın Fibonacci türevlerini tanımlayarak, yüksek mertebeden Altın Fibonacci hesaplamasını geliştiririz. Yüksek mertebeden Fibonacci sayıları, yüksek Altın periodik fonksiyonlar ve yüksek Fibonomialler bu hesaplamanın bileşenleri olarak görünür. Altın Fibonacci üstel fonksiyonunu kullanarak, yeni tip polinom olan Bernoulli-Fibonacci polinomları için üretim fonksiyonunu tanıttık ve bu polinomların özelliklerini inceledik. Geometriksel bir uygulama olarak, Apollonious’un teğet çemberler dizisi Fibonacci, Lucas ve genelleştirilmiş Fibonacci sayıları cinsinden tanımlanmıştır. Fibonacci ve Lucas sayıları ile ilişkili bazı mod 5 denklikleri elde edilmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Mathematics, Izmir, 2018
Includes bibliographical references (leaves: 137)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/6949
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001790.pdfMasterThesis1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

248
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

822
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.