Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7273
Title: Çan (Çanakkale) havzasındaki soğuk yeraltısularının hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal özellikleri
Other Titles: Hydrogeological and hydrogeochemical properties of cold groundwater in Çan (Çanakkale) Basin
Authors: Deniz, Ozan
Baba, Alper
Tarcan, Gültekin
Keywords: Çan Havzası
Hidrojeoloji
Hidrojeokimya
Yeraltısuyu
Issue Date: 2014
Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Abstract: Bu çalışmanın amacı Çan Havzası’ndaki (havza alanı 746 km2) soğuk yeraltı sularının hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal özelliklerinin belirlenmesini içerir. Bunun için yaklaşık 400 su noktasında (soğuk su kaynakları, sığ ve derin kuyular) hidrojeolojik gözlemler yapılmıştır. Su noktalarının bir bölümünden alınan su örneklerinin kimyasal bileşenleri incelenmiştir. Çalışmalar soğuk su kaynaklarının Çan Havzası’ndaki yüksek kesimlerde yaygın olduğunu göstermiştir. Havzadaki soğuk yeraltı sularının yıllık sıcaklık ortalaması yaklaşık 16°C’dir. Sıcaklık ve elektriksel iletkenlik değerleri yükseklikle ters orantılıdır. Bu çalışmada hazırlanan yeraltı su tablası haritası, havzada genelde yeraltı suyunun Kocaçay’ı beslediğini gösterir.
Description: 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014, Ankara
URI: https://hdl.handle.net/11147/7273
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7273.pdfConference Paper203.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

100
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.