Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7347
Title: Domain-specific modeling based feature-oriented automatic test generation methodology for software product lines
Other Titles: Yazılım üretim hatları için alana özgü modelleme temelli özellik odaklı otomatik test üretme metodolojisi
Authors: Tuğlular, Tuğkan
Şensülün, Sercan
Keywords: Cloud platforms
Software product lines
Acceptance test
User interface
Gherkin syntax
TestNG framework
Issue Date: May-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Şensülün, S. (2019). Domain-specific modeling based feature-oriented automatic test generation methodology for software product lines. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Cloud platforms are transforming to software product lines (SPLs) and testing of the customer-selected products are becoming increasingly important with this transformation. Acceptance Test (AT) is a testing variety to check acceptability of the software based on user requirements. While user requirements or customer’s selection are changing during the development cycle, cost of ATs generation is also increasing. In this study, a feature-oriented testing approach is proposed with a novel extension to Gherkin called SPL-AT Gherkin and a novel automatic test method generation technique that uses Test Next Generation (TestNG) framework. Applicability of the proposed approach is demonstrated with a case study that has different user interface (UI) components such as Page, Button, Text View and Edit Text in mobile application platform. Moreover, results for case study is presented. The proposed approach is open for improvement throughout any application that has UI components such as Web, Mobile with any testing framework.
Bulut platformları yazılım ürün hatlarına (YÜH) dönüşmektedir. Bu dönüşümle birlikte müşterinin seçtiği özelliklere sahip ürünlerin test edilmesi de büyük bir önem kazanmaktadır. Yazılımın kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda olup olmadığına karar vermek için kabul testleri (KT) kullanılır. Yazılım geliştirme döngüsünde değişen kullanıcı gereksinimleriyle veya müşterinin farklı seçimleriyle birlikte, amaçlanan yazılım ürününün kabul testlerinin geliştirme maliyeti de artmaktadır. Bu çalışma kapsamında özellik bazlı test yaklaşımıyla birlikte SPL-AT Gherkin isimli Gherkin sözdizimine yeni bir uzantı önerilmiştir. Bu önerilen yeni sözdizimi ile birlikte, Test Next Generation (TestNG) çatısını kullanan özgün bir test yöntemleri üreticisi de tasarlanmıştır. Önerilen bu özgün çalışmanın uygulanabilirliği, buton, metin görünümü ve metin düzenleme gibi farklı kullanıcı arayüz bileşenleri olan mobil uygulama platformunda geliştirilen bir uygulama üzerinde denenmiş ve üretilen sonuçlar çıktılarıyla birlikte paylaşılmıştır. Önerilen bu yaklaşım, kullanıcı arayüzüne sahip herhangi bir uygulama üzerinde herhangi bir test çatısıyla birlikte geliştirilmeye açık bir şekilde tasarlanmıştır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Computer Engineering, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 55-56)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7347
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T002036.pdfMasterThesis2.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

136
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

92
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.