Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9619
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYemenicioğlu, Ahmet
dc.contributor.authorSözbilen, Gözde Seval-
dc.date.accessioned2020-08-17T09:43:13Z
dc.date.available2020-08-17T09:43:13Z
dc.date.issued2019-12en_US
dc.identifier.citationSözbilen, G. S. (2019). Exploring lysozyme-nisin antimicrobial synergy at different conditions for novel food applications. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/9619
dc.descriptionThesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Food Engineering, Izmir, 2019
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 100-124)
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and English
dc.description.abstractThe main objective of this thesis is to explore lysozyme-nisin antimicrobial synergy in combination with refrigeration, mild heating or edible packaging for novel food applications. The thesis is based on the following four chapters: (1) Characterization of biochemical properties of lysozyme at different conditions; (2) Lysozyme-nisin synergy in combination with mild heating against Listeria innocua: test of findings in inoculated raw-milk (3) Lysozyme-nisin synergy in combination with chitosan coating against Listeria innocua: test of findings on coated inoculated sprouting seeds; (4) Lysozyme-nisin synergy in combination with refrigeration against lactic acid bacteria (LAB): test of findings in boza, a traditional fermented beverage. The results of this thesis clearly showed that the use of lysozyme-nisin synergy in combination with mild heating at 50 ºC or in combination with edible chitosan coating could be employed to reduce risk of listeriosis from raw-milk and sprouted seeds, respectively. It is also clearly demonstrated that the lysozyme-nisin synergy in combination with refrigeration could be used to delay acidic spoilage of boza without reducing LAB below 106 CFU/mL. This thesis clearly showed the high potential of using lysozyme-nisin synergy against pathogenic or spoilage bacteria as an effective hurdle.en_US
dc.description.abstractBu tezin başlıca amacı, lisozim-nisin antimikrobiyal sinerjisinin soğukta depolama, ılımlı ısıtma veya yenilebilir paketleme ile kombine edilerek yenilikçi gıda uygulamalarının araştırılmasıdır. Bu tez çalışması temelde dört bölümden oluşmakta olup bunlar şu şekilde sıralanmaktadır: (1) Lisozimin farklı koşullardaki biyokimyasal özelliklerinin karakterizasyonu; (2) Lisozim-nisin sinerjisinin ılımlı ısıtma ile kombine edilerek Listeria innocua’ya karşı etkisi: bulguların inoküle edilmiş çiğ sütte test edilmesi; (3) Lisozim-nisin sinerjisinin kitosan kaplama ile kombine edilerek Listeria innocua’ya karşı etkisi: bulguların inoküle edilerek kaplanmış çimlendirilecek tohumlarda test edilmesi; (4) Lisozim-nisin sinerjisinin buzdolabı koşullarında laktik asit bakterilerine (LAB) karşı etkisi: bulguların geleneksel fermente bir içecek olan bozada test edilmesi. Bu tezde elde edilen sonuçlar, lisozim-nisin sinerjisinin 50 °C’de ılımlı ısıtma veya yenilebilir kitosan kaplama ile kombine edilerek sırasıyla çiğ süt ve çimlendirilecek tohumlar gibi riskli gıdalardan kaynaklanacak listeriosis riskini azaltmak amacıyla kullanılabileceğini açık bir şekilde göstermiştir. Ayrıca, lisozim-nisin sinerjisinin buzdolabı koşulları ile kombine edilerek, LAB sayısını 106 KOB/mL sayısının altına düşürmeden boza gibi fermente bir üründe asidik bozulmayı geciktirebileceği de gösterilmiştir. Bu tez çalışması, lisozim-nisin sinerjisinin hem patojenik hem de bozulma yapan bakterilere karşı kullanılabilecek yüksek potansiyelli bir engel yöntemi olduğunu göstermiştir.en_US
dc.format.extentxiii, 124 leaves
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technology
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntimikrobiyal ajanlaren_US
dc.subjectAntimicrobial agentsen_US
dc.titleExploring lysozyme-nisin antimicrobial synergy at different conditions for novel food applicationsen_US
dc.title.alternativeLisozim-nisin antimikrobiyal sinerjisinin farklı koşullar altında ortaya konması ve bunun yenilikçi gıda uygulamaları
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.authorid0000-0003-3798-355Xen_US
dc.institutionauthorSözbilen, Gözde Seval-
dc.departmentThesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Food Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9619.pdfTez Dosyası2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

58
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.