Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9619
Title: Exploring lysozyme-nisin antimicrobial synergy at different conditions for novel food applications
Other Titles: Lisozim-nisin antimikrobiyal sinerjisinin farklı koşullar altında ortaya konması ve bunun yenilikçi gıda uygulamaları
Authors: Yemenicioğlu, Ahmet
Sözbilen, Gözde Seval
Keywords: Antimikrobiyal ajanlar
Antimicrobial agents
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Izmir Institute of Technology
Source: Sözbilen, G. S. (2019). Exploring lysozyme-nisin antimicrobial synergy at different conditions for novel food applications. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: The main objective of this thesis is to explore lysozyme-nisin antimicrobial synergy in combination with refrigeration, mild heating or edible packaging for novel food applications. The thesis is based on the following four chapters: (1) Characterization of biochemical properties of lysozyme at different conditions; (2) Lysozyme-nisin synergy in combination with mild heating against Listeria innocua: test of findings in inoculated raw-milk (3) Lysozyme-nisin synergy in combination with chitosan coating against Listeria innocua: test of findings on coated inoculated sprouting seeds; (4) Lysozyme-nisin synergy in combination with refrigeration against lactic acid bacteria (LAB): test of findings in boza, a traditional fermented beverage. The results of this thesis clearly showed that the use of lysozyme-nisin synergy in combination with mild heating at 50 ºC or in combination with edible chitosan coating could be employed to reduce risk of listeriosis from raw-milk and sprouted seeds, respectively. It is also clearly demonstrated that the lysozyme-nisin synergy in combination with refrigeration could be used to delay acidic spoilage of boza without reducing LAB below 106 CFU/mL. This thesis clearly showed the high potential of using lysozyme-nisin synergy against pathogenic or spoilage bacteria as an effective hurdle.
Bu tezin başlıca amacı, lisozim-nisin antimikrobiyal sinerjisinin soğukta depolama, ılımlı ısıtma veya yenilebilir paketleme ile kombine edilerek yenilikçi gıda uygulamalarının araştırılmasıdır. Bu tez çalışması temelde dört bölümden oluşmakta olup bunlar şu şekilde sıralanmaktadır: (1) Lisozimin farklı koşullardaki biyokimyasal özelliklerinin karakterizasyonu; (2) Lisozim-nisin sinerjisinin ılımlı ısıtma ile kombine edilerek Listeria innocua’ya karşı etkisi: bulguların inoküle edilmiş çiğ sütte test edilmesi; (3) Lisozim-nisin sinerjisinin kitosan kaplama ile kombine edilerek Listeria innocua’ya karşı etkisi: bulguların inoküle edilerek kaplanmış çimlendirilecek tohumlarda test edilmesi; (4) Lisozim-nisin sinerjisinin buzdolabı koşullarında laktik asit bakterilerine (LAB) karşı etkisi: bulguların geleneksel fermente bir içecek olan bozada test edilmesi. Bu tezde elde edilen sonuçlar, lisozim-nisin sinerjisinin 50 °C’de ılımlı ısıtma veya yenilebilir kitosan kaplama ile kombine edilerek sırasıyla çiğ süt ve çimlendirilecek tohumlar gibi riskli gıdalardan kaynaklanacak listeriosis riskini azaltmak amacıyla kullanılabileceğini açık bir şekilde göstermiştir. Ayrıca, lisozim-nisin sinerjisinin buzdolabı koşulları ile kombine edilerek, LAB sayısını 106 KOB/mL sayısının altına düşürmeden boza gibi fermente bir üründe asidik bozulmayı geciktirebileceği de gösterilmiştir. Bu tez çalışması, lisozim-nisin sinerjisinin hem patojenik hem de bozulma yapan bakterilere karşı kullanılabilecek yüksek potansiyelli bir engel yöntemi olduğunu göstermiştir.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Food Engineering, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 100-124)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/9619
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9619.pdfTez Dosyası2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

250
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.