Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9825
Title: STBC-OFDM sistemler için EM tabanlı kanal kestirim başarımı
Other Titles: Performance of EM-based channel estimation for STBC-OFDM systems
Authors: Baştürk, İlhan
Özbek, Berna
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Abstract: In this study, a frequency domain Expectation-Maximization (EM) based channel estimation which estimates the channel coefficients subcarrier by subcarrier is proposed for Space Time Block Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing (STBC-OFDM) systems. As initial channel estimation pilot symbols are used and sequential channel estimation is performed with few pilot symbols in order to use bandwidth efficiently. It is compared to the time domain EM based channel estimation algorithm which needs matrix inversion and seen that the proposed algoritm decreased the complexity without any performance loss. The performance comparison of these algorithms are studied in terms of bit- error rate (BER), minimim-squared error (MSE) and the number of iterations used in the EM algorithm. ©2009 IEEE.
Bu çalışmada Uzay-zaman blok kodlu dikgen frekans bölmeli çoğullama sistemleri için Beklenti- Enbüyükleme algoritması yardımıyla frekans alanında her bir alttaşıyıcı için ayrı ayrı kanal katsayılarının kestirildiği bir algoritma önerilmiştir. Başlangıç kanal kestirimi olarak pilot sembollerden yararlanılmış ve bant genişliğinin verimli kullanılması için az sayda pilotla ardışıl kanal kestirimi yapılmıştır. Önerilen algoritma zaman alanında kanal katsayılarını Beklenti-Enbüyükleme algoritmasıyla kestiren ve hesaplama sırasında matris tersi işlemine ihtiyaç duyan algoritma ile karşılaştırılmış ve herhangi bir performans kaybı olmadan karmaşıklığı azalttığı gözlenmiştir. Her iki algoritma için bilgisayar benzetimleri yapılarak, başarımları bit hata oranı, en küçük karesel hata ve Beklenti-Enbüyükleme algoritmasında kullandıkları döngü sayıları ile incelenmiştir.
URI: https://doi.org/10.1109/SIU.2009.5136338
https://hdl.handle.net/11147/9825
ISBN: 978-142444436-6
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
STBC-OFDM_systems.pdf757.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

148
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

166
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.