Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9885
Title: Sayısal devrelerin model kontrol tabanlı testi
Authors: Takan, Savaş
Publisher: CEUR-WS
Abstract: Bu tezin amacı yazılım mühendisliği alanında yaygınca kullanılan bir test yöntemi olan model doğrulama tabanlı test yönteminin, devrelerin gecikme hata testinin denetlenmesi işlemine uygulamaktır. Devre gecikme hatası devrelerin istenilen zamanda istenilen işlevin yerine getirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu metodolojide, öncelikle devre bir zamanlı otomata olarak modellenir ve böylece devrenin zamansal karakteristikleri ortaya çıkarılır. Ardından model sürekli olarak belirli varsayımlar çerçevesinde gecikme hataları oluşması için mutasyona uğratılır ve tüm mutant modeller verilen niteliklere göre model doğrulayıcı tarafından kontrol edilir. Test giriş dizisi, model doğrulayıcı tarafından geri döndürülen karşıt örneklerden oluşur. Aşağıda metodolojinin kısa özeti verilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/9885
ISSN: 1613-0073
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
33_GenisOzet.pdf134.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

128
checked on Jul 22, 2024

Download(s)

46
checked on Jul 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.