Browsing by Project

Showing results 2 to 21 of 1093 < previous   next >
Title
106M353
12/15-Lipoxygenase Enzimlerinin Elektronik Yapısı
1950’lerde Kurulmuş Türkiye Şeker Fabrikaları’nda Sosyo-Mekansal Alan Çalışması
2,4-Enin Oksiranların Grignard Reaktifleri ile Demir ve Bakır Katalizli 1,5-(SN2'')-Sübstitüsyon Tepkimeleri
2,4-Enin Oksiranların Pd-Katalizli Alkoksikarbonilasyon Tepkileri
2,5-Diketo-D-Gluconate Enziminin Termal Isıya Dayanıklılık ve Enzimatik Özelliklerinin Araştırılıp İyileştirilmesi
2-4-Eninlerin Geçiş Metal Katalizli Alkoksikarbonilasyon ve C-C Kenetlenme Tepkimeleri, Oluşan Fonksiyonel Vinilalen Ürünlerin Altın Katalizli Tepkimeleri
2017IYTE53
2nd Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIREplus)
3D Yazıcılar İle Mekanizma Basılması
4-Hidroksibenzoik Asit’in Pseudomonas Aeruginosa Biyofilmi Üzerine Etkisinin Araştırılması
5-Substitüentli alfa-beta-Doymamış Laktonların Sentezlenmesi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
5.8GHz Doppler Radarı için Meta-Malzeme Anten Tasarımı
6-Bisikloaril substitentli (R)-5,6-dihidro-2H-pyran-2-on türevlerinin anti-tümör özellikleri: Laboratuvardan klinik öncesi çalışmalara.
AB Sınıfı Güç Amfilerinde Çalışma Frekansı ve Verim İlişkisinin İncelenmesi
Açık Deniz Rüzgar Türbinleri İçin Yüzer Platform Model Tasarımı
Açıklanabilir Makine Öğrenmesi Modelleri
Adaptation of Uniform Wind Atlases: Case Study of Turkey
Aday Kodlamayan RNA'ların HeLa Hücrelerinde Hücre İçi Lokalizasyonlarının Belirlenmesi
Adsorpsiyonlu Isı Pompalarının Isı Transfer Özelliklerinin Artırılmasına Yönelik Isı İletkenliği Yüksek İndirgenmiş Grafen Oksit Sentezi