Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13028
Title: Yarı mamul taze meyve ve sebzeler için katmanlı depozisyon yöntemi ile yeni nesil ince yenilebilir kaplamaların geliştirilmesi
Authors: Bayramoğlu, Beste
Üney, Sinem
Koca, Nazan
Keywords: Katmanlı depozisyon
Yenilebilir kaplamalar
Issue Date: 2016
Abstract: Bu çalışmanın amacı kitozan ve sodyum kazeinat kullanılarak katmanlı depozisyon ile çok katmanlı (LbL) yenilebilir kaplamaların elde edilmesidir. pH, adsorpsiyon süresi ve katman sayısının film oluşumuna etkileri incelenmiştir. Film oluşumu UV-Vis spektrofotometre ve yüzey plazmon rezonansı (YPR) ile ‘yerinde’ takip edilmiştir. Sonuçlar, LbL kaplama oluşumunun sadece her iki polielektrolitin de ortalama yük yoğunluğuna sahip olduğu pH birleşiminde (5,5-5,5) gerçekleştiğini göstermiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13028
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

24
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.