Browsing by Type Project

Showing results 1 to 100 of 243  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20095-Sübstitüentli alpha,beta -doymamış laktonların sentezlenmesi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesiÇağır, Ali ; Kasaplar, Pınar; Akçok, İsmail
2017Afrika yeşil maymunu CV-1 hücre hatlarında, HIV-1 tat proteini varlığında üretilen SLPI proteininin insan hücre hatlarındaki üretiminin incelenmesi ve HIV-1 LTR promotoruna etkisinin araştırılmasıArslanoğlu, Alper ; Koç, Ahmet ; Karakaya, Hüseyin Çağlar 
2014Akışkan-yapı etkileşimi problemlerinde birleşik sayısal/asimtotik algoritmalar: baraj yıkımı ile oluşan akış ve diğer uygulamalarYılmaz, Oğuz ; Korobkin, Alexander; Neslitürk, Ali İhsan ; Iafrati, Alessandro; Çiçek, Barış ; Kaya, Adem; Isıdıcı, Damla
2016Alkenil oksiranların organoborlar ile paladyum katalizli tepkimeleri: 4-aril ya da 4-alkenil sübstitüye allil alkollerin sentezinde regio ve stereo seçimli bir yöntemArtok, Levent 
2012Alkenilboron bileşiklerin rodyum katalizli C-H aktivasyon/karbonilasyon prosesleri ile indenon ve indanon yapılarının senteziArtok, Levent 
2013Altın katalizörlüğünde enantiyoseçici eklenme/halkalaşma tepkimeleriEmrullahoğlu, Mustafa ; Cantürk, Ceren; Özalp, Ragıp; Kanbur, Tuğçe 
2014Anormal çalışan yarım kanalların oluşmasına yol açan Cx26 mutasyonları epidermisteki keratinosidlerin kalsiyum iyon dengesini değiştirerek bu hücrelerin farklılaşma mekanizmalarını etkilerMeşe Özçivici, Gülistan 
2018Anot destekli katı oksit yakıt hücrelerinde (KOYH) elektrolit tabakası yoğunluğunun artırılmasıSındıraç, Can; Büyükaksoy, Aligül; Akkurt, Sedat 
2018Anti-apoptotik GTF2A1-AS uzun kodlamayan RNA’sının hücreiçi konumunun ve etkileştiği komplekslerin tanımlanmasıAkgül, Bünyamin 
2007Arpada (Hordeum vulgera L.) Bor toksisitesine tolerans gösteren genlerin mRNA dıfferentıal dısplay ve rt-pcr yöntemleri ile belirlenmesi ve karakterizasyonuKarakaya, H. Çağlar ; Akıncı, Ersin
2011Aspergillus sojae tarafından poligalakturonaz (PG) enzimin üretimi ve pürifikasyonu: Morfoloji ve sıvı reolojisinin toplam sistem verimliliği üzerine olan etkilerinin endüstriyel uygulamalara yakın ölçeklerde deneysel ve teorik yaklaşımla incelenmesiTarı, Canan ; Ünlütürk, Sevcan 
2013Atomik kuvvet mikroskobu uygulamaları için yüksek hızlı, aktüatörsüz ve dinamik görüntüleme metodunun geliştirilmesiBalantekin, Müjdat 
2006Bağımsız bileşen analizinin iletişim, imge işleme ve jeofizikteki uygulamalarıSankur, Bülent; Gençağa, Deniz; Kalkan, Olcay; Altınkaya, Mustafa Aziz 
2017Bakır mineralinin anemi durumundaki dengeleyici ve düzeltici etkisinin moleküler ve genetik düzeyde insan enterosit hücre modelinde araştırılmasıGüleç, Şükrü 
2018Bazik amino asit içeren çift-protonlanmış peptit iyonlarının gaz-fazı parçalanma mekanizmalarının kütle spektrometresi ile çalışılmasıYalçın, Talat 
2005Bazı ilaç aktif maddelerin farmasötik preparatlarda ve insan serumu gibi biyolojik sıvılarda eletktroanalitik metotlar (Voltametrik ve polarografik teknikler ile tayiniÖzkan, Sibel; Yılmaz, Selahattin ; Uslu, Bengi; Dilgin, Yusuf; Yağmur, Sultan; Süren, Esin; Akgün, Nur
2007Bazı kültür ve yabani domates,biber ve patlacan türlerinde antioksidant özelliği olan karakter için mevcut genetik varyasyonun tayin edilmesi ve bu karakterleri kontrol eden genlerin moleküler haritalanmasıFrary, Anne ; Doğanlar, Sami ; Yemenicioğlu, Ahmet ; Rusçuklu, Dane; Ökmen, Bilal ; Şığva, Hasan Özgür; Tümbilen, Yeliz; Keçeli, Mehmet Ali; Yüce, Duygu; Göl, Deniz; Kırsoy, Öyküm
2006Bazı toksik metal iyonlarının kalsit ve aragonit mineralleri ile etkileşimi sonucu oluşan karbonatların oluşum kinetikleri ve morfolojik karakteristiklerinin spektroskopik ve mikroskobik tekniklerle incelenmesiShahwan, Talal ; Eroğlu, Ahmet Emin ; Tunusoğlu, Gözde; Altay, Özge; Yılmaz, Sinan
2016Beta maritima bitkisinde tuz toleransında rol oynadığı düşünülen üç genin karakterizasyonuKarakaya, Hüseyin Çağlar 
2017Beton için yeni bir statik ve dinamik mekanik karakterizasyon metodolojisi geliştirilmesiTaşdemirci, Alper ; Güden, Mustafa ; Saatcı, Selçuk 
2007Biber (Capsicum annuum)'da tütün mozayik virüsü (TMV), patates Y virüsü (PVY), ve hıyar mozayik virüslerine (CMV) dayanıklılığı kontrol eden genlerin belirlenmesi, genetik haritalanması ve moleküler ıslahıDoğanlar, Sami ; Frary, Anne ; Gümüş, Mustafa; Balcı, Evrim; Keçeli, Mehmet Ali
2014Biberde kök-uru nematoduna dayanıklılık sağlayan N geninin haritalanması ve moleküler ıslahıFrary, Anne ; Söğüt, Mehmet Ali; Doğanlar, Sami 
2019Bifonksiyonel katalizör ile selülozun sorbitole seçici katalitik hidrotermal elektroliziYüksel Özşen, Aslı 
2014Birden fazla biyomolekülün algılanması için akıllı nanoyapı dizileriZareie, Hadi M.; Bulmuş, Volga 
2011Biyoaktif maddelerin kontrollu salımı için kompozit veya karışımlardan oluşan aktif yenilebilir gıda ambalaj malzemeleri geliştirilmesiYemenicioğlu, Ahmet ; Atabay, Halil İbrahim ; Uysal, İlke; Aydemir, Levent Yurdaer; Arcan, İskender; Korel, Figen ; Boyacı, Derya
2020Biyobenzetilmis nano yüzey yapıları kullanarak ıslanma ve akış kontrolüBarışık, Murat 
2017Biyobenzetim tabanlı enerji yutucu zırh sistemlerinin tasarımı ve optimizasyonuTaşdemirci, Alper ; Güden, Mustafa 
2016Biyodizel yakıtlarda alevin ötelenme (Lift-Off) mesafesi ve ateşleme gecikmesinin çalışılmasıRodriguez, Alvaro Diez 
2012Biyolojik-kimyasal reaksiyonların benzetimi için Monte Carlo teknikleriAltınkaya, Mustafa Aziz ; İnal, Fikret ; Baran, Yusuf 
2015Biyosentetik hibrit polimerlerin RAFT polimerizasyonu ile üretilmesi ve hücre membranıyla etkileşimlerinin vücut dışında değerlendirilmesiBulmuş Zareie, Esma Volga 
2019Biyotaklit güneş yakıt cihazı için grafen temelli elektrotlarOcakoğlu, Kasım; Çelebi, Cem ; Ünlü, Cumhur Gökhan; Tozlu, Cem
2014Bor toksisitesinin moleküler mekanizmalarının araştırılmasıKoç, Ahmet ; Karakaya, Hüseyin Çağlar 
2010Borun biyolojik etki mekanizması; bor metabolizmasında rol oynayan genlerin bulunmasıKoç, Ahmet ; Karakaya, Hüseyin Çağlar 
2007Büyük hadron çarpıştırıcısında kara madde parçacığının aranmasıDemir, Durmuş Ali ; Cankoçak, Kerem
2013Büzülen kentlerin yeniden canlandırılmasına yönelik bilgi ve strateji oluşturulmasına katkı: İzmir kent bölgesinde yayılma, yığılma, küçülme ve büzüşme süreçlerinin birlikteliği ile ortaya çıkan mekansal örüntülerin Avrupa kentleri ile karşılaştırılmasıÖzatağan, Güldem; Eraydın, Ayda; Avar, Adile 
2018Connexin 32’nin farklı metastatik özellikleri olan meme kanseri hücrelerinde oynadığı rollerin araştırılmasıÖzçivici, Gülistan Meşe; Özuysal, Özden Yalçın 
2010Çapraz-kama haddeleme prosesinin teknik özelliklerinin Türk ve Belarus endüstrileri için detaylandırılmasıGüden, Mustafa ; Yardımoğlu, Bülent ; Çakırcalı, Metin; Kılıçaslan, Cenk
2018Çeşitli ilaç etken maddelerinin kapiler elektrokromatografi ile tayini için yeni kapiler kolonlar geliştirilmesiEroğlu, Ahmet Emin ; Çağır, Ali ; Karabudak, Engin ; Yıldız, Ümit Hakan 
2013Çeşitli mikroalglerin karotenoid içeriklerinin kromatografik/spektroskopik yöntemlerle araştırılması ve ekstrakte edilecek karotenoidlerin antioksidan aktivetelerinin akış enjeksiyon analiz sistemiyle belirlenmesiEroğlu, Ahmet Emin ; Conk Dalay, Meltem; Erdoğan, Ayşegül
2015Çift cidarlı cephelerin akış ve enerji modellemesi yapılarak performanslarının nicel olarak incelenmesi ve sundukları mimari olanakların nitel sorgulamasıBaşaran, Tahsin ; Erek, Aytunç; Ersoy, Ufuk; İnan, Tuğba; Kutluay, Pınar
2013Çimento esaslı sensör üretimiTeomete, Egemen; Erdem, Tahir Kemal 
2014Çizgilerin Castelnuovo-Mumford regülaritesi ve döngü-kıran komplekslerin topolojisiCivan, Yusuf; Bıyıkoğlu, Türker 
2012Çok katlı konut yapılarının enerji performansları ile tasarım verimlilik göstergeleri arasındaki ilişkinin belirlenmesiKazanasmaz, Zehra Tuğçe ; Ekmen, Kenan Evren; Turhan, Cihan; Gökçen Akkurt, Gülden ; Erlalelitepe, İlknur
2007Çok katmanlı malzemelerde gerilme dalga geçişiGüden, Mustafa ; Taşdemirci, Alper 
2005Çoklu alüminyum kapalı hücreli köpük dolu alüminyum ve polimerik kompozit tüplerin ezilme davranışlarının belirlenmesiGüden, Mustafa ; Tanoğlu, Metin ; Kavi, Halit ; Yüksel, Sinan
2010Çoklu-antenli çoklu-taşıyıcılı kablosuz iletişim sistemleri için verimli çok-kullanıcılı özkaynak yerleşim algoritması tasarımıÖzbek, Berna 
2016Darbe altında ışıma yapan polimerik filmler ve lif demetlerinin üretilmesi ve uygulamalarıDemir, Mustafa M. ; İncel, Anıl
2010Değişken sönümleme katsayılı amortisörlerin deprem simülasyonu ile üç katlı bir yapıya olan etkisinin değerlendirilmesiTuran, Gürsoy ; Aydın, Ersin
2014Deniz pancarı bitkisinde mangan toleransında rol oynayan genlerin tanımlanmasıKarakaya, Hüseyin Çağlar 
2007Deprem simülatörü (masaüstü)Turan, Gürsoy ; Kınay, Gökçe
2018DFIS- Çoklu destek eşiklerinde dinamik sık kümeler madenciliği ve gizleme platformuErgenç Bostanoğlu, Belgin 
2015Doksorubisin ilaç dirençlilik mekanizmalarının genomik yöntemlerle tespit edilmesiKoç, Ahmet ; Demir, Ayşe Banu
2018Domates (Solanum lycopersicum L.)’te birincil ve ikincil metabolitler ve anahtar enzimler için kantitatif karakter lokus analizleriDoğanlar, Sami ; Frary, Anne 
2008Domateste (Lycopersicon esculentum) tuza dayanıklılığın fizyolojik ve genetik karakterizasyonuDoğanlar, Sami ; Frary, Anne ; Keleş, Davut; Pınar, Hasan; Göl, Deniz
2007Ekonomik değeri yüksek zeytinlerden üretilen Türk zeytinyağlarının sınıflandırılması ve zeytinyağlarında tağşişin belirlenmesiTokatlı, Figen ; Barut, Banu Özen; Korel, Figen 
2017Elektro-optik sistemler için koruyucu nano kaplamaların geliştirilmesiEbil, Özgenç 
2014Enin karbonatların olefinler ile paladyum katalizli tepkimeleri. Divinilallenlerin enantiyo saf sentezinde yeni bir metodArtok, Levent 
2008Enzim immobilize edilmiş membranların hazırlanması ve karakterizasyonu: membran performanslarının belirlenmesiAlsoy Altınkaya, Sacide ; Yemenicioğlu, Ahmet ; Yürekli, Yılmaz
2019Enzimatik ksilooligosakkarit üretimi için organosolv önişleminin kullanımıBüyükkileci, Ali Oğuz 
2016Epitaksiyel grafen nanoşerit ağlarıÇelebi, Cem 
2015Erişkin kök hücrelerinde doku yönelimi ve dış mekanik etkilere bağlı gelişen altyapısal değişikliklerin karakterizasyonuÖzçivici, Engin ; Yalçın Özuysal, Özden ; Meşe Özçivici, Gülistan 
2019Erken başlangıçlı Tay-Sachs hastalığı fare modelinde hücresel patolojinin araştırılmasıSeyrantepe, Volkan ; Nalbant Aldanmaz, Ayten ; Gözüaçık, Devrim
2018Esnek titanyum folyo alttaş üzerinde Cu2ZnSnS4 ince film güneş hücreleriAygün Özyüzer, Gülnur ; Özyüzer, Lütfi ; Turan, Raşit
2015Farklı kinematik modellere sahip ana ve bağımlı robotları olan telerobotik sistemin geliştirilmesi: Teori ve uygulamalarıTatlıcıoğlu, Enver ; Zergeroǧlu, Erkan; Dede, Mehmet İsmet Can 
2011Farklı kontraslı medikal görüntülerin bilgi teorisi kaynaklı nokta benzerliği ölçütleriyle elastik olarak hizalanmasıKaraçalı, Bilge 
2015Farklı metodlarla hazırlanmış tungsten ve zirkonya yüklü Sba-15 katalizörlerle palmitik asit ve setil alkol esterifikasyonuYılmaz, Selahattin 
2015Faz doppler anemometresi, sprey momentum akışı ve sprey görüntüleme benzin direkt enjektörleri araştırmasıRodriguez, Alvaro Diez 
2018Ferroelektrik (1-x)BaTiO3-xBi(Li1/3Ti2/3)O3(0≤x≤0.2) sisteminin elektrokalorik özelliklerinin belirlenmesiAdem, Umut ; Çağın, Tahir
2015Floresan özellik gösteren Sin-Biman ve flavon bileşiklerinin sentezlenmesi ve foto-fiziksel özelliklerinin belirlenmesiEmrullahoğlu, Mustafa 
2010Floresanlı yerinde hibritleme (FISH) yöntemi ile bazı indikatör ve patojen bakterilerin çiğ kanatlı etlerinde ve kıymada saptanmasıBaysal, Ayşe Handan 
2018Fotokapan fotoğraflarında bazı hayvan türlerinin tespitiBaştanlar, Yalın 
2015Fotopolimerizasyon yöntemi ile fibere entegre yüksek verimli mod-seçici ızgara bağdaştırıcı üretimiDinleyici, Mehmet Salih 
2007Frit fırını refrakterlerinin izotermal korozyon testiAkkurt, Sedat ; Balıkoğlu, Fatih
2022FTGPGPU - Genel amaçlı grafik işlemci birimi uygulamaları için donanım hatası toleransı analiziÖz, Işıl 
2019Fullerenlere alternatif yeni asetil köprülü perilendiimidlerin sentezi ve akseptör özelliklerinin fotofiziksel süreçlerle araştırılmasıVarlıklı, Canan 
2017Geçiş elementi içeren moleküllerin elektronik özelliklerinin Kuantum Monte Carlo metodu ve yoğunluk fonksiyoneli kuramını kullanarak incelenmesiBulut, Nejat 
2019Gen ifadesinin yeni düzenleyicileri halkasal RNA’ların apoptotik yolaklara olan etkilerinin araştırılmasıAkgül, Bünyamin ; Aldanmaz, Ayten Nalbant ; Allmer, Jens 
2019Genel dispersiyona sahip doğrusal olmayan integrallenebilen sistemler ve dinamik kuantum simetrileriPashaev, Oktay ; Büyükaşık, Şirin Atılgan
2010Genomik profilleme yöntemiyle T lenfositlerinde apoptozu düzenleyen mikroRNA' ların tanımlanmasıAkgül, Bünyamin ; Nalbant Aldanmaz, Ayten ; Yiğit, Hatice
2015Geometric representations and symmetries of graphs, maps and other discrete structures and applications in scienceBıyıkoğlu, Türker ; Özkahya, Lale
2017Ginzburg - Landau denklemlerinin dinamik sınır koşulları altında çözümlerinin analiziÖzsarı, Türker 
2021Gizli parmak izlerinin sentetik üretimiErdoğmuş, Nesli 
2021Glikoz, nişasta ve selülozdan oktil glikozitlerin sentezlenmesi için katı asit katalizörlerin geliştirilmesiYılmaz, Selahattin ; Mutlu, Vahide Nuran
2002Gözenekli seramik malzemelerin sol-jel yöntemiyle hazırlanması ve karekterizasyonuÇiftçioğlu, Muhsin 
2015Grafen içeren işlevsel nanoyapıların tasarımı ve elektronik özellikleriSenger, Ramazan Tuğrul 
2018Grafen nanolevha takviyeli metal matrisli nanokompozitlerin geliştirilmesiKandemir, Sinan 
2018Grafen nanoşeritlerde elektronik korelasyon etkilerGüçlü, Alev Devrim 
2019Grafen yapılarda elektronik fısıldayan galeri modları ve güçlenmiş RKKY etkileşimleriÇakır, Özgür ; Sevinçli, Haldun 
2009Gıdalarda doğal antimikrobiyallerin kullanıldığı biyoaktif koruma sistemleriÖzen, Fatma Banu ; Soyer Dönmez, Ferda ; Ekinci, Yeşim
2017Haber zincirlerinde tutarlılık ve güvenilirlik değerlendirmesiTekir, Selma 
2020Halkalı neodmiyum mıknatısla hücresel manyetik levitasyon tekniği geliştirilmesi ve uygulamasıÖzçivici, Engin 
2013Haşhaş (Papaver somniferum)'ta moleküler genetik analizlerFrary, Anne ; Camcı, Hüseyin; Köse, Arzu; Koşar, Ferda Çelikoğlu
2020Hayali ve gerçek motor fonksiyonlarda beyin bölgeleri arasındaki uyumlu davranışı veri odaklı çözümleyen yeni bir beyin-bilgisayar arayüzü yaklaşımıKaraçalı, Bilge ; Özgören, Murat
2017Hedeflendirilmiş ultrason kontrast ajanı mikroköpükçükler ile ilaç taşınımı ve kontrollü lokal ilaç salınımı Ile kanser tedavisinde kullanılması ; Kılıç Özdemir, Sevgi 
2010Helicobacter pylori'nin eradikasyonunda etkili uçucu yağların ve klaritromisinin kitosan bazlı mikrokürelerden kontrollü salımıTıhmınlıoğlu, Funda ; Yılmaz, Özlem; Altıok, Duygu; Gürbüz, Ebru Demiray; Bekmen, Neslihan
2015Hexosaminidase A ve sialidaz enzim eksikliği bulunan fare beyinlerinin immünohistokimyasal, biyokimyasal ve moleküler biyolojik yöntemler ile analiziSeyrantepe, Volkan 
2007HIV regülatör genlerini eksprese eden hücrelerin seçici olarak öldürülmesiArslanoğlu, Alper ; Yeğin, Zeynep
2011Hormona dirençli prostat kanseri hücrelerinde dosetaksel ve seramidin induklediği apoptozisde seramid genlerinin ve ürünlerinin eksprersyon düzeylerinin araştırılmasıBaran, Yusuf 
2014IRF6'nın notch yolağının hücre bölünmesini engelleyici yada uyarıcı etkilerindeki belirleyici rolünün araştırılmasıYalçın Özuysal, Özden 
2010Işıma yapan polimerik lif demetlerinin elektrodokuma metodu ile eldesi ve optik özelliklerinin tanımlanmasıDemir, Mustafa M.